BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Giada Sebastiani, Konstantinos Gkouvatsos, Kostas Pantopoulos 
World J Gastroenterol 20(32):11033-11053. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11033
Mary Elizabeth M Tessier, Sanjiv Harpavat, Ross W Shepherd, Girish S Hiremath, Mary L Brandt, Amy Fisher, John A Goss 
World J Gastroenterol 20(32):11062-11068. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11062
Gemma Sanclemente, Asuncion Moreno, Miquel Navasa, Francisco Lozano, Carlos Cervera 
World J Gastroenterol 20(32):11116-11130. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11116
Marion Gayral, Sébastien Jo, Naima Hanoun, Alix Vignolle-Vidoni, Hubert Lulka, Yannick Delpu, Aline Meulle, Marlène Dufresne, Marine Humeau, Maël Chalret du Rieu, Barbara Bournet, Janick Sèlves, Rosine Guimbaud, Nicolas Carrère, Louis Buscail, Jérôme Torrisani, Pierre Cordelier 
World J Gastroenterol 20(32):11199-11209. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11199
Domenico Tamburrino, Stefano Partelli, Stefano Crippa, Alberto Manzoni, Angela Maurizi, Massimo Falconi 
World J Gastroenterol 20(32):11210-11215. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11210
Zhihong Xu, Srinivasa P Pothula, Jeremy S Wilson, Minoti V Apte 
World J Gastroenterol 20(32):11216-11229. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11216
Review
Minireviews
Original Article
Yu-Long Zhang, You-Cheng Zhang, Wei Han, Yu-Min Li, Geng-Nian Wang, Shao Yuan, Feng-Xian Wei, Jia-Feng Wang, Jian-Jun Jiang, Ya-Wu Zhang 
World J Gastroenterol 20(32):11287-11296. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11287
Research Report
Case Control Study
Teng-Yu Lee, En-Pei Chiang, Yin-Ting Shih, Hsien-Yuan Lane, Jaw-Town Lin, Chun-Ying Wu 
World J Gastroenterol 20(32):11313-11320. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11313
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Piotr Remiszewski, Ewa Szczerba, Piotr Kalinowski, Beata Gierej, Krzysztof Dudek, Mariusz Grodzicki, Marcin Kotulski, Rafał Paluszkiewicz, Waldemar Patkowski, Krzysztof Zieniewicz, Marek Krawczyk 
World J Gastroenterol 20(32):11333-11339. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11333
Li-Li Wang, Lu-Tao Du, Juan Li, Yi-Min Liu, Ai-Lin Qu, Yong-Mei Yang, Xin Zhang, Gui-Xi Zheng, Chuan-Xin Wang 
World J Gastroenterol 20(32):11340-11346. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11340
Jing-Cheng Hao, Wen-Tao Wang, Lu-Nan Yan, Bo Li, Tian-Fu Wen, Jia-Yin Yang, Ming-Qing Xu, Ji-Chun Zhao, Yong-Gang Wei 
World J Gastroenterol 20(32):11356-11362. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11356
Jun-Jun Jia, Bin-Yi Lin, Jiang-Juan He, Lei Geng, Dhruba Kadel, Li Wang, Dong-Dong Yu, Tian Shen, Zhe Yang, Yu-Fu Ye, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 20(32):11363-11369. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11363
Ping Li, Chang-Ming Huang, Chao-Hui Zheng, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Yi Wang, Qi-Yue Chen 
World J Gastroenterol 20(32):11376-11383. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11376
Observational Study
Chun-Jen Liu, Juliana Chang, Po-Huang Lee, Deng-Yn Lin, Cheng-Chung Wu, Long-Bin Jeng, Yih-Jyh Lin, King-Tong Mok, Wei-Chen Lee, Hong-Zen Yeh, Ming-Chih Ho, Sheng-Shun Yang, Mei-Due Yang, Ming-Chin Yu, Rey-Heng Hu, Cheng-Yuan Peng, Kuan-Lang Lai, Stanley Shi-Chung Chang, Pei-Jer Chen 
World J Gastroenterol 20(32):11384-11393. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11384
Xin Zhang, Shu-Zhen Wang, Jun-Fu Zheng, Wen-Min Zhao, Peng Li, Chun-Lei Fan, Bing Li, Pei-Ling Dong, Lei Li, Hui-Guo Ding 
World J Gastroenterol 20(32):11400-11405. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11400
Randomized Controlled Trial
Gilmara Pandolfo Zabot, Gustavo Franco Carvalhal, Norma Possa Marroni, Renata Minuzzo Hartmann, Vinícius Duval da Silva, Henrique Sarubbi Fillmann 
World J Gastroenterol 20(32):11406-11414. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11406
Randomized Clinical Trial
Yong Xie, Yin Zhu, Hong Zhou, Zhi-Fa Lu, Zhen Yang, Xu Shu, Xiao-Bai Guo, Hui-Zhen Fan, Jian-Hua Tang, Xue-Ping Zeng, Jian-Bo Wen, Xiao-Qing Li, Xing-Xing He, Jiu-Hong Ma, Dong-Sheng Liu, Cai-Bin Huang, Ning-Jian Xu, Nong-Rong Wang, Nong-Hua Lu 
World J Gastroenterol 20(32):11415-11421. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11415
Ling Lan, Yu-Long Chen, Hao Zhang, Bai-Ling Jia, Yan-Jun Chu, Jin Wang, Shi-Xiao Tang, Guo-Dong Xia 
World J Gastroenterol 20(32):11422-11428. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11422
Meta-Analysis
Lei-Zhou Xia, Yi Liu, Xiao-Zhou Xu, Peng-Cheng Jiang, Gui Ma, Xue-Feng Bu, Yong-Jun Zhang, Feng Yu, Ke-Sen Xu, Hua Li 
World J Gastroenterol 20(32):11429-11438. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11429
Case Report
Carlos Alberto García López, Fernando Laredo-Sánchez, José Malagón-Rangel, Miguel G Flores-Padilla, Haiko Nellen-Hummel 
World J Gastroenterol 20(32):11443-11450. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11443
Ryoichi Miyamoto, Yukio Oshiro, Shinji Hashimoto, Keisuke Kohno, Kiyoshi Fukunaga, Tatsuya Oda, Nobuhiro Ohkohchi 
World J Gastroenterol 20(32):11451-11455. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11451
Letters To The Editor
Kinesh Changela, Muhhamad A Virk, Niravkumar Patel, Sushil Duddempudi, Mahesh Krishnaiah, Sury Anand 
World J Gastroenterol 20(32):11460-11462. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11460