BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Michela Giusto, Barbara Lattanzi, Vincenza Di Gregorio, Valerio Giannelli, Cristina Lucidi, Manuela Merli 
World J Gastroenterol 20(31):10682-10690. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10682
Carlos Jiménez-Romero, Oscar Caso Maestro, Félix Cambra Molero, Iago Justo Alonso, Cristina Alegre Torrado, Alejandro Manrique Municio, Jorge Calvo Pulido, Carmelo Loinaz Segurola, Enrique Moreno González 
World J Gastroenterol 20(31):10691-10702. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10691
Barbara Bournet, Marion Gayral, Jérôme Torrisani, Janick Selves, Pierre Cordelier, Louis Buscail 
World J Gastroenterol 20(31):10758-10768. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10758
Stephan Kruger, Michael Haas, Steffen Ormanns, Sibylle Bächmann, Jens T Siveke, Thomas Kirchner, Volker Heinemann, Stefan Boeck 
World J Gastroenterol 20(31):10769-10777. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10769
Cristiana Pistol Tanase, Ana Iulia Neagu, Laura Georgiana Necula, Cristina Mambet, Ana-Maria Enciu, Bogdan Calenic, Maria Linda Cruceru, Radu Albulescu 
World J Gastroenterol 20(31):10790-10801. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10790
Daisuke Kyuno, Hiroshi Yamaguchi, Tatsuya Ito, Tsuyoshi Kono, Yasutoshi Kimura, Masafumi Imamura, Takumi Konno, Koichi Hirata, Norimasa Sawada, Takashi Kojima 
World J Gastroenterol 20(31):10813-10824. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10813
Review
Grigoriy E Gurvits, Amy Tan 
World J Gastroenterol 20(31):10845-10850. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10845
Minireviews
Original Article
Mahsa Moeinian, Seyedeh Farnaz Ghasemi-Niri, Shilan Mozaffari, Amir Hossein Abdolghaffari, Maryam Baeeri, Mona Navaea-Nigjeh, Mohammad Abdollahi 
World J Gastroenterol 20(31):10876-10885. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10876
Xiao Yang, Tao-Fang Xi, Yu-Xian Li, Hai-Hong Wang, Ying Qin, Jie-Ping Zhang, Wen-Ting Cai, Meng-Ting Huang, Ji-Qiao Shen, Xi-Min Fan, Xuan-Zheng Shi, Dong-Ping Xie 
World J Gastroenterol 20(31):10886-10894. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10886
Evidence-Based Medicine
Qin Zhang, Chuan-Shan Zhang, Qi Xin, Zhe Ma, Gui-Qiu Liu, Bing-Bing Liu, Feng-Mei Wang, Ying-Tang Gao, Zhi Du 
World J Gastroenterol 20(31):10908-10915. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10908
Case Control Study
Retrospective Study
Li Xiang, Qiang Zhan, Xin-Hua Zhao, Ya-Dong Wang, Sheng-Li An, Yang-Zhi Xu, Ai-Min Li, Wei Gong, Yang Bai, Fa-Chao Zhi, Si-De Liu 
World J Gastroenterol 20(31):10927-10937. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10927
Xin-Sen Xu, Yong Wan, Si-Dong Song, Wei Chen, Run-Chen Miao, Yan-Yan Zhou, Ling-Qiang Zhang, Kai Qu, Si-Nan Liu, Yue-Lang Zhang, Ya-Feng Dong, Chang Liu 
World J Gastroenterol 20(31):10944-10952. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10944
Clinical Trials Study
Antonio Rollan, Juan Pablo Arab, M Constanza Camargo, Roberto Candia, Paul Harris, Catterina Ferreccio, Charles S Rabkin, Juan Cristóbal Gana, Pablo Cortés, Rolando Herrero, Luisa Durán, Apolinaria García, Claudio Toledo, Alberto Espino, Nicole Lustig, Alberto Sarfatis, Catalina Figueroa, Javier Torres, Arnoldo Riquelme 
World J Gastroenterol 20(31):10969-10983. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10969
Observational Study
Claudia Roeder, Sabine Jordan, Julian Schulze zur Wiesch, Heike Pfeiffer-Vornkahl, Dietrich Hueppe, Stefan Mauss, Elmar Zehnter, Sabine Stoll, Ulrich Alshuth, Ansgar W Lohse, Stefan Lueth 
World J Gastroenterol 20(31):10984-10993. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10984
Su Hwan Kim, Ji Bong Jeong, Ji Won Kim, Seong-Joon Koh, Byeong Gwan Kim, Kook Lae Lee, Mee Soo Chang, Jong Pil Im, Hyoun Woo Kang, Cheol Min Shin 
World J Gastroenterol 20(31):10994-10999. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10994
Randomized Controlled Trial
Chun-Hui Bao, Ji-Meng Zhao, Hui-Rong Liu, Yuan Lu, Yi-Fang Zhu, Yin Shi, Zhi-Jun Weng, Hui Feng, Xin Guan, Jing Li, Wei-Feng Chen, Lu-Yi Wu, Xiao-Ming Jin, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu 
World J Gastroenterol 20(31):11000-11011. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.11000
Chen Huang, Bin Lu, Yi-Hong Fan, Lu Zhang, Ning Jiang, Shuo Zhang, Li-Na Meng 
World J Gastroenterol 20(31):11012-11018. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.11012
Case Report
Calies Menard-Katcher, Michelle Henry, Glenn T Furuta, Dan Atkins, Nancy Creskoff Maune, Angela M Haas 
World J Gastroenterol 20(31):11019-11022. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.11019