BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Cong Dai, Chang-Qing Zheng, Min Jiang, Xiao-Yu Ma, Li-Juan Jiang 
World J Gastroenterol 19(36):5973-5980. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.5973
Original Article
Brief Article
Rehan J Haidry, Mohammed A Butt, Jason Dunn, Matthew Banks, Abhinav Gupta, Howard Smart, Pradeep Bhandari, Lesley Ann Smith, Robert Willert, Grant Fullarton, Morris John, Massimo Di Pietro, Ian Penman, Marco Novelli, Laurence B Lovat 
World J Gastroenterol 19(36):6011-6019. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6011
Nam Q Nguyen, Philip Game, Justin Bessell, Tamara L Debreceni, Melissa Neo, Carly M Burgstad, Pennie Taylor, Gary A Wittert 
World J Gastroenterol 19(36):6035-6043. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6035
Shoji Hirajima, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Takeshi Kubota, Kazuma Okamoto, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Hirotaka Konishi, Hisashi Ikoma, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 19(36):6055-6061. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6055
Xiao-Di Yan, Min Yao, Li Wang, Hai-Jian Zhang, Mei-Juan Yan, Xing Gu, Yun Shi, Jie Chen, Zhi-Zhen Dong, Deng-Fu Yao 
World J Gastroenterol 19(36):6084-6092. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6084
Meta-Analysis
Fa-Jun Xie, Yi-Ping Zhang, Qiu-Qing Zheng, Hong-Chuan Jin, Fa-Liang Wang, Ming Chen, Lan Shao, De-Hong Zou, Xin-Min Yu, Wei-Min Mao 
World J Gastroenterol 19(36):6098-6107. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6098
Case Report
Evgeny Strovski, Dave Liu, Charles Scudamore, Stephen Ho, Eric Yoshida, Darren Klass 
World J Gastroenterol 19(36):6110-6113. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6110
Luigi Marano, Gianmarco Reda, Raffaele Porfidia, Michele Grassia, Marianna Petrillo, Giuseppe Esposito, Francesco Torelli, Angelo Cosenza, Giuseppe Izzo, Natale Di Martino 
World J Gastroenterol 19(36):6114-6117. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6114
Maciej Wojcicki, Waldemar Patkowski, Tomasz Chmurowicz, Andrzej Bialek, Anna Wiechowska-Kozlowska, Rafał Stankiewicz, Piotr Milkiewicz, Marek Krawczyk 
World J Gastroenterol 19(36):6118-6121. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6118
Letters To The Editor
Hirohide Sato, Yasunori Sato, Kenichi Harada, Motoko Sasaki, Katsuyasu Hirano, Yasuni Nakanuma 
World J Gastroenterol 19(36):6125-6126. Published online Sep 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i36.6125