BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Priscila Menezes Ferri Liu, Débora Marques de Miranda, Eleonora Druve Tavares Fagundes, Alexandre Rodrigues Ferreira, Ana Cristina Simões e Silva 
World J Gastroenterol 19(28):4455-4463. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4455
Original Article
Zhi-Xia Dong, Lin Su, Joanne Brymora, Claire Bird, Qing Xie, Jacob George, Jian-Hua Wang 
World J Gastroenterol 19(28):4475-4485. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4475
Guo-Gang Li, Lan Li, Chao Li, Long-Yun Ye, Xiao-Wen Li, Da-Ren Liu, Qi Bao, Yi-Xiong Zheng, Da-Peng Xiang, Li Chen, Jian Chen 
World J Gastroenterol 19(28):4486-4494. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4486
Qi Liu, Jian-Ping Zhou, Bin Li, Zhong-Cheng Huang, Hong-Yu Dong, Guang-Yi Li, Ke Zhou, Shao-Lin Nie 
World J Gastroenterol 19(28):4495-4503. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4495
Brief Article
Vanja Vaccaro, Emilio Bria, Isabella Sperduti, Alain Gelibter, Luca Moscetti, Giovanni Mansueto, Enzo Maria Ruggeri, Teresa Gamucci, Francesco Cognetti, Michele Milella 
World J Gastroenterol 19(28):4511-4519. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4511
Pinar Sarkut, Sadik Kilicturgay, Ali Ozer, Ersin Ozturk, Tuncay Yilmazlar 
World J Gastroenterol 19(28):4526-4530. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4526
Shigefumi Omuta, Iruru Maetani, Hiroaki Shigoka, Katsushige Gon, Michihiro Saito, Junya Tokuhisa, Mieko Naruki 
World J Gastroenterol 19(28):4531-4536. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4531
Young-Joo Jin, Jin-Woo Lee, Seoung-Wook Park, Jung Il Lee, Don Haeng Lee, Young Soo Kim, Soon Gu Cho, Yong Sun Jeon, Kun Young Lee, Seung-Ik Ahn 
World J Gastroenterol 19(28):4537-4544. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4537
Rui Chen, Xiao-Hong Wang, Hai-Yan Fu, Shao-Ren Zhang, Kuerbanjiang Abudouxikuer, Takeyori Saheki, Jian-She Wang 
World J Gastroenterol 19(28):4545-4551. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4545
Wen-Guang Wu, Ping Dong, Xiang-Song Wu, Mao-Lan Li, Qi-Chen Ding, Lin Zhang, Jia-Hua Yang, Hao Weng, Qian Ding, Zhu-Jun Tan, Jian-Hua Lu, Jun Gu, Ying-Bin Liu 
World J Gastroenterol 19(28):4559-4567. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4559
Yan-Ying Shen, Ya-Chao Lu, Dan-Ping Shen, Yuan-Jie Liu, Xin-Ying Su, Guan-Shan Zhu, Xiao-Lu Yin, Xing-Zhi Ni 
World J Gastroenterol 19(28):4568-4575. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4568
Zun Xiang, Yi-Peng Chen, Yue-Fang Ye, Kui-Fen Ma, Shao-Hua Chen, Lin Zheng, Yi-Da Yang, Xi Jin 
World J Gastroenterol 19(28):4576-4581. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4576
Qing-Lin Tang, Min-Ling Lai, Yuan-Fu Zhong, Ai-Min Wang, Jun-Kai Su, Ming-Qing Zhang 
World J Gastroenterol 19(28):4582-4589. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4582
Meta-Analysis
Xiang-Song Wu, Wen-Guang Wu, Mao-Lan Li, Jia-Hua Yang, Qi-Chen Ding, Lin Zhang, Jia-Sheng Mu, Jun Gu, Ping Dong, Jian-Hua Lu, Ying-Bin Liu 
World J Gastroenterol 19(28):4596-4606. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4596
Xiang-Song Wu, Wen-Guang Wu, Mao-Lan Li, Jia-Hua Yang, Qi-Chen Ding, Lin Zhang, Jia-Sheng Mu, Jun Gu, Ping Dong, Jian-Hua Lu, Ying-Bin Liu 
World J Gastroenterol 19(28):4596-4606. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i27.4596
Wei Huang, Kiran Altaf, Tao Jin, Jun-Jie Xiong, Li Wen, Muhammad A Javed, Marianne Johnstone, Ping Xue, Christopher M Halloran, Qing Xia 
World J Gastroenterol 19(28):4607-4615. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4607
Case Report
Marie Hanaoka, Masaji Hashimoto, Kazunari Sasaki, Masamichi Matsuda, Takeshi Fujii, Kenichi Ohashi, Goro Watanabe 
World J Gastroenterol 19(28):4624-4629. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4624
Letters To The Editor
Palaniappan Manickam, Ziad Kanaan, Khalid Zakaria 
World J Gastroenterol 19(28):4633-4634. Published online Jul 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4633