BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Basic Research
Fabio Marra, Raffaella DeFranco, Gaia Robino, Erica Novo, Eva Efsen, Sabrina Pastacaldi, Elena Zamara, Alessandro Vercelli, Benedetta Lottini, Carlo Spirli, Mario Strazzabosco, Massimo Pinzani, Maurizio Parola 
World J Gastroenterol 11(32):4931-4938. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.4931
James B Smith, Jing-Bo Zhao, Yan-Ling Dou, Hans Gregersen 
World J Gastroenterol 11(32):4974-4978. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.4974
Brief Reports
Chun-Tao Wai, Belinda Mak, Winnie Chua, Mei-Hua Tan, Seline Ng, Amelia Cheok, Mee-Lian Wong, Seng-Gee Lim 
World J Gastroenterol 11(32):5002-5005. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5002
Chang-Jae Kim, Yong-Gu Cho, Yong-Gyu Park, Suk-Woo Nam, Su-Young Kim, Sug-Hyung Lee, Nam-Jin Yoo, Jung-Young Lee, Won-Sang Park 
World J Gastroenterol 11(32):5006-5009. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5006
Andrzej Basinski, Tomasz Stefaniak, Ad Vingerhoets, Wojciech Makarewicz, Lukasz Kaska, Aleksander Stanek, Andrzej J. Lachinski, Zbigniew Sledzinski 
World J Gastroenterol 11(32):5010-5014. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5010
Yun-Qing Yao, Ding-Feng Zhang, Ni Tang, Ai-Long Huang, Xiao-Yi Zou, Jiang-Feng Xiao, Yun Luo, Da-Zhi Zhang, Bo Wang, Wei-Ping Zhou, Hong Ren, Qi Liu, Shu-Hua Guo 
World J Gastroenterol 11(32):5019-5021. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5019
En-Zhi Jia, Zhi-Jian Yang, Shi-Wei Chen, Guang-Yao Qi, Chun-Fa You, Jian-Feng Ma, Jing-Xin Zhang, Zhen-Zhen Wang, Wei-Chong Qian, Hai-Yan Wang, Wen-Zhu Ma 
World J Gastroenterol 11(32):5047-5052. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5047
Case Report
Kuang-I Fu, Yasushi Sano, Shigeharu Kato, Takahiro Fujii, Masanori Sugito, Masato Ono, Norio Saito, Kiyotaka Kawashima, Shigeaki Yoshida, Takahiro Fujimori 
World J Gastroenterol 11(32):5061-5063. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5061
Constantine I. Fotiadis, Ilias A. Kouerinis, Ioannis Papandreou, George C. Zografos, George Agapitos 
World J Gastroenterol 11(32):5079-5081. Published online Aug 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i32.5079