BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Marco Chiappetta, Lisa Salvatore, Maria Teresa Congedo, Maria Bensi, Viola De Luca, Leonardo Petracca Ciavarella, Floriana Camarda, Jessica Evangelista, Vincenzo Valentini, Giampaolo Tortora, Stefano Margaritora, Filippo Lococo 
World J Gastrointest Oncol 14(4):820-832. Published online Apr 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i4.820
Basic Study
Yong-Jie Teng, Zhe Deng, Zhao-Guang Ouyang, Qing Zhou, Si Mei, Xing-Xing Fan, Yong-Rong Wu, Hong-Ping Long, Le-Yao Fang, Dong-Liang Yin, Bo-Yu Zhang, Yin-Mei Guo, Wen-Hao Zhu, Zhen Huang, Piao Zheng, Di-Min Ning, Xue-Fei Tian 
World J Gastrointest Oncol 14(4):872-886. Published online Apr 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i4.872
Retrospective Study
Clinical Trials Study