BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Christos Liatsos, Apostolis Papaefthymiou, Nikolaos Kyriakos, Michail Galanopoulos, Michael Doulberis, Marios Giakoumis, Evangelia Petridou, Christos Mavrogiannis, Theodore Rokkas, Jannis Kountouras 
World J Gastrointest Oncol 14(5):959-972. Published online May 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i5.959
Minireviews
Retrospective Study
Yang-Zi Zhang, Xiang-Gao Zhu, Ma-Xiaowei Song, Kai-Ning Yao, Shuai Li, Jian-Hao Geng, Hong-Zhi Wang, Yong-Heng Li, Yong Cai, Wei-Hu Wang 
World J Gastrointest Oncol 14(5):1027-1036. Published online May 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i5.1027
Observational Study
Case Report
Correction