BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Antonio Pesce, Nicolò Fabbri, Diletta Iovino, Carlo Vittorio Feo 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1091-1096. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1091
Review
Sara Ramos Lopes, Claudio Martins, Inês Costa Santos, Madalena Teixeira, Élia Gamito, Ana Luisa Alves 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1119-1133. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1119
Luis Guilherme de Oliveira Silva, Fabian Fellipe Bueno Lemos, Marcel Silva Luz, Samuel Luca Rocha Pinheiro, Mariana dos Santos Calmon, Gabriel Lima Correa Santos, Gabriel Reis Rocha, Fabrício Freire de Melo 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1134-1153. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1134
Minireviews
Sebastián Díaz-López, Jerónimo Jiménez-Castro, Carlos Enrique Robles-Barraza, Carlos Ayala-de Miguel, Manuel Chaves-Conde 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1166-1179. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1166
Hong-Tao Qu, Qing Li, Liang Hao, Yan-Jing Ni, Wen-Yu Luan, Zhe Yang, Xiao-Dong Chen, Tong-Tong Zhang, Yan-Dong Miao, Fang Zhang 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1180-1191. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1180
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Wen-Feng Luo, Yu-Ting Jiao, Xiao-Ling Lin, Ying Zhao, Sheng-Bo Wang, Jian Shen, Jie Deng, Yu-Feng Ye, Ze-Ping Han, Fang-Mei Xie, Jin-Hua He, Yu Wan 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1361-1373. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1361
Clinical and Translational Research
Basic Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Yan-Liang Bai, Li-Jie Wang, Hui Luo, Ya-Bin Cui, Jin-Hui Xu, Hui-Jie Nan, Pei-Yao Yang, Jun-Wei Niu, Ming-Yue Shi 
World J Gastrointest Oncol 16(4):1668-1675. Published online Apr 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1668