BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Dajana Cuicchi, Giovanni Castagna, Stefano Cardelli, Cristina Larotonda, Benedetta Petrello, Gilberto Poggioli 
World J Gastrointest Oncol 15(5):700-712. Published online May 15, 2023. doi: 10.4251/wjgo.v15.i5.700
Review
Minireviews
Basic Study
Wei-Dong Li, Hai-Tao Wang, Yue-Ming Huang, Bo-Hao Cheng, Li-Jun Xiang, Xin-Hao Zhou, Qing-Yan Deng, Zhi-Gang Guo, Zhi-Feng Yang, Zhi-Fen Guan, Yao Wang 
World J Gastrointest Oncol 15(5):787-809. Published online May 15, 2023. doi: 10.4251/wjgo.v15.i5.787
Chern Ein Oon, Ayappa V Subramaniam, Lik Yang Ooi, Ashwaq Hamid Salem Yehya, Yeuan Ting Lee, Gurjeet Kaur, Sreenivasan Sasidharan, Beiying Qiu, Xiaomeng Wang 
World J Gastrointest Oncol 15(5):810-827. Published online May 15, 2023. doi: 10.4251/wjgo.v15.i5.810
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Randomized Controlled Trial
Zhi-Peng Qi, En-Pan Xu, Dong-Li He, Yan Wang, Bai-Sheng Chen, Xue-Si Dong, Qiang Shi, Shi-Lun Cai, Qi Guo, Ni Li, Xing Li, Hai-Yan Huang, Bing Li, Di Sun, Jian-Guang Xu, Zhang-Han Chen, Ayimukedisi Yalikong, Jin-Yi Liu, Zhen-Tao Lv, Jian-Min Xu, Ping-Hong Zhou, Yun-Shi Zhong 
World J Gastrointest Oncol 15(5):878-891. Published online May 15, 2023. doi: 10.4251/wjgo.v15.i5.878
Case Report