BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Thais Maloberti, Antonio De Leo, Viviana Sanza, Elisa Gruppioni, Annalisa Altimari, Mattia Riefolo, Michela Visani, Deborah Malvi, Antonia D’Errico, Giovanni Tallini, Francesco Vasuri, Dario de Biase 
World J Gastroenterol 28(25):2854-2866. Published online Jul 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i25.2854
Varun Suryadevara, Ayan Roy, Jayaprakash Sahoo, Sadishkumar Kamalanathan, Dukhabandhu Naik, Pazhanivel Mohan, Raja Kalayarasan 
World J Gastroenterol 28(25):2881-2889. Published online Jul 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i25.2881
Basic Study
Si-Yu He, Ying-Chun Li, Yong Wang, Hai-Lin Peng, Cheng-Lin Zhou, Chuan-Meng Zhang, Sheng-Lan Chen, Jian-Feng Yin, Mei Lin 
World J Gastroenterol 28(25):2920-2936. Published online Jul 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i25.2920
Retrospective Study
Scientometrics
Case Report
Letter to the Editor
Correction
Xia Liu, Yi-Wen Cheng, Li Shao, Shu-Hong Sun, Jian Wu, Qing-Hai Song, Hong-Sheng Zou, Zong-Xin Ling 
World J Gastroenterol 28(25):3006-3007. Published online Jul 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i25.3006