BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Liang-Ming Liu, Liang Zhao, Dong-Yu Liang, Fang-Ping Yu, Chang-Gen Ye, Wen-Juan Tu, Tong Zhu 
World J Gastroenterol 21(11):3239-3244. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3239
Ming Li, Xiao-Yan He, Zhi-Mei Zhang, Shuo Li, Li-Hua Ren, Ri-Sheng Cao, Ya-Dong Feng, Yin-Lin Ji, Ye Zhao, Rui-Hua Shi 
World J Gastroenterol 21(11):3245-3255. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3245
Yun-Fei Xu, Fu-Jun Ge, Bo Han, Xiao-Qing Yang, Hong Su, An-Cheng Zhao, Ming-Hong Zhao, Yu-Bao Yang, Jie Yang 
World J Gastroenterol 21(11):3256-3265. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3256
Case Control Study
Gaetano Scotto, Filippo Aucella, Giuseppe Grandaliano, Domenico Martinelli, Mario Querques, Antonio Gesuete, Barbara Infante, Paolo Delli Carri, Salvatore Massa, Giovanna Salatino, Fabio Bulla, Vincenzina Fazio 
World J Gastroenterol 21(11):3266-3273. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3266
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Enayatullah Baki, Philipp Zwickel, Anna Zawierucha, Robert Ehehalt, Daniel Gotthardt, Wolfgang Stremmel, Annika Gauss 
World J Gastroenterol 21(11):3282-3290. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3282
Motoyuki Kohjima, Tsuyoshi Yoshimoto, Munechika Enjoji, Nobuyoshi Fukushima, Kunitaka Fukuizumi, Tsukasa Nakamura, Miho Kurokawa, Nao Fujimori, Yusuke Sasaki, Yasushi Shimonaka, Yusuke Murata, Susumu Koyama, Ken Kawabe, Kazuhiro Haraguchi, Yorinobu Sumida, Naohiko Harada, Masaki Kato, Kazuhiro Kotoh, Makoto Nakamuta 
World J Gastroenterol 21(11):3291-3299. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3291
Huisong Lee, Jin Seok Heo, Yong Beom Cho, Seong Hyeon Yun, Hee Cheol Kim, Woo Yong Lee, Seong Ho Choi, Dong Wook Choi 
World J Gastroenterol 21(11):3300-3307. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3300
Eun Soo Kim, Geun Am Song, Kwang Bum Cho, Kyung Sik Park, Kyeong Ok Kim, Byung Ik Jang, Eun Young Kim, Seong Woo Jeon, Hyun Seok Lee, Chang Heon Yang, Yong Kook Lee, Dong Wook Lee, Sung Kook Kim, Tae Oh Kim, Jonghun Lee, Hyung Wook Kim, Sam Ryong Jee, Seun Ja Park, Hyun Jin Kim 
World J Gastroenterol 21(11):3308-3316. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3308
Observational Study
Gunnar Brandhorst, Darinka Todorova Petrova, Sebastian Weigand, Christoph Eberle, Nicolas von Ahsen, Jessica Schmitz, Frank Christian Schultze, Dirk Raddatz, Michael Karaus, Michael Oellerich, Philip D Walson 
World J Gastroenterol 21(11):3325-3329. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3325
Damian Garcia-Olmo, Hector Guadalajara, Ines Rubio-Perez, Maria Dolores Herreros, Paloma de-la-Quintana, Mariano Garcia-Arranz 
World J Gastroenterol 21(11):3330-3336. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3330
Meta-Analysis
Case Report
Kathryn Fleming, Andrew Ashcroft, Christopher Alexakis, Demitrios Tzias, Christopher Groves, Andrew Poullis 
World J Gastroenterol 21(11):3376-3379. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3376
Paola Erra, Sonia Crusco, Loredana Nugnes, Anna Maria Pollio, Gianni Di Pilla, Giuseppe Biondi, Giovanni Vigliardi 
World J Gastroenterol 21(11):3380-3387. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3380
Toshihiro Kitajima, Kota Momose, Seigi Lee, Shusuke Haruta, Masaki Ueno, Hisashi Shinohara, Sakashi Fujimori, Takeshi Fujii, Ryoji Takei, Tadasu Kohno, Harushi Udagawa 
World J Gastroenterol 21(11):3394-3401. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3394
Chien-Heng Lin, Wei-Ching Lin, I-Hsiu Lai, Shu-Fen Wu, Kang-Hsi Wu, An-Chyi Chen 
World J Gastroenterol 21(11):3409-3413. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3409
Xiao-Wen Ge, Hai-Ying Zeng, Akesu Su-Jie, Min Du, Yuan Ji, Yun-Shan Tan, Ying-Yong Hou, Jian-Fang Xu 
World J Gastroenterol 21(11):3414-3419. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3414
Wei-Dong Wang, Jie Lin, Zhi-Qiang Wu, Qing-Bo Liu, Jing Ma, Xiao-Wu Chen 
World J Gastroenterol 21(11):3420-3424. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3420
Min Li, Qiang Zhou, Kun Yang, David R Brigstock, Lu Zhang, Ming Xiu, Li Sun, Run-Ping Gao 
World J Gastroenterol 21(11):3429-3434. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3429
Letters To The Editor