BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Sheng Yan, Xue-Feng Yang, Hao-Lei Liu, Nian Fu, Yan Ouyang, Kai Qing 
World J Gastroenterol 21(12):3492-3498. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3492
Basic Study
Sabine Heumüller-Klug, Carsten Sticht, Karin Kaiser, Elvira Wink, Cornelia Hagl, Lucas Wessel, Karl-Herbert Schäfer 
World J Gastroenterol 21(12):3499-3508. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3499
Hai-Hong Zhang, Guo-Li Gu, Xiang-Yang Zhang, Feng-Zhi Li, Li Ding, Qin Fan, Ran Wu, Wei Shi, Xin-Yan Wang, Lin Chen, Xue-Ming Wei, Xiao-Ying Yuan 
World J Gastroenterol 21(12):3519-3526. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3519
Xiu-Hua Peng, Xiao-Nan Ren, Li-Xiang Chen, Bi-Sheng Shi, Chun-Hua Xu, Zhong Fang, Xue Liu, Jie-Liang Chen, Xiao-Nan Zhang, Yun-Wen Hu, Xiao-Hui Zhou 
World J Gastroenterol 21(12):3527-3536. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3527
Jing-Wen Zhang, Gui-Xin Zhang, Hai-Long Chen, Ge-Liang Liu, Lawrence Owusu, Yu-Xi Wang, Guan-Yu Wang, Cai-Ming Xu 
World J Gastroenterol 21(12):3537-3546. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3537
Case Control Study
Yong Sik Yoon, Yong Beom Cho, Kyu Joo Park, Seung Hyuk Baik, Sang Nam Yoon, Seung-Bum Ryoo, Kil Yeon Lee, Hungdai Kim, Ryung-Ah Lee, Chang Sik Yu; IBD Study Group, Korean Society of Coloproctology 
World J Gastroenterol 21(12):3547-3553. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3547
Xue-Xiu Zhang, Li-Feng Wang, Lei Jin, Yuan-Yuan Li, Shu-Li Hao, Yan-Chao Shi, Qing-Lei Zeng, Zhi-Wei Li, Zheng Zhang, George KK Lau, Fu-Sheng Wang 
World J Gastroenterol 21(12):3554-3563. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3554
Retrospective Study
Gabriele Stocco, Eva Cuzzoni, Sara De Iudicibus, Diego Favretto, Noelia Malusà, Stefano Martelossi, Elena Pozzi, Paolo Lionetti, Alessandro Ventura, Giuliana Decorti 
World J Gastroenterol 21(12):3571-3578. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3571
Chiang J Tyng, Maria Fernanda A Almeida, Paula NV Barbosa, Almir GV Bitencourt, José Augusto AG Berg, Macello S Maciel, Felipe JF Coimbra, Luiz Henrique O Schiavon, Maria Dirlei Begnami, Marcos D Guimarães, Charles E Zurstrassen, Rubens Chojniak 
World J Gastroenterol 21(12):3579-3586. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3579
Hyun Park, Ki Jun Jang, Won Jang, Sang Hoon Park, Ji Young Park, Tae Joo Jeon, Tae Hoon Oh, Won Chang Shin, Won-Choong Choi, Dong Hyun Sinn 
World J Gastroenterol 21(12):3587-3592. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3587
Teng-Hui Ma, Zi-Xu Yuan, Qing-Hua Zhong, Huai-Ming Wang, Qi-Yuan Qin, Xiao-Xia Chen, Jian-Ping Wang, Lei Wang 
World J Gastroenterol 21(12):3593-3598. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3593
Hong-Gang Wang, Li-Zhen Wang, Hang-Jiang Fu, Peng Shen, Xiao-Dan Huang, Fa-Ming Zhang, Rui Xie, Xiao-Zhong Yang, Guo-Zhong Ji 
World J Gastroenterol 21(12):3614-3618. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3614
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Devendra Desai, Sudeep Shah, Abhijit Deshmukh, Philip Abraham, Anand Joshi, Tarun Gupta, Ramesh Deshpande, Varun Khandagale, Siji George 
World J Gastroenterol 21(12):3644-3649. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3644
Xin Huang, Wang-Di Liao, Chen Yu, Yi Tu, Xiao-Lin Pan, You-Xiang Chen, Nong-Hua Lv, Xuan Zhu 
World J Gastroenterol 21(12):3650-3656. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3650
Hong-Yu Jia, Feng Ding, Jian-Yang Chen, Jiang-Shan Lian, Yi-Min Zhang, Lin-Yan Zeng, Dai-Rong Xiang, Liang Yu, Jian-Hua Hu, Guo-Dong Yu, Huan Cai, Ying-Feng Lu, Lin Zheng, Lan-Juan Li, Yi-Da Yang 
World J Gastroenterol 21(12):3657-3662. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3657
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Thorsten Brechmann, Justyna Swol, Veronika Knop-Hammad, Jörg Willert, Mirko Aach, Oliver Cruciger, Wolff Schmiegel, Thomas A Schildhauer, Uwe Hamsen 
World J Gastroenterol 21(12):3736-3740. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3736