BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Colorectal Cancer
Basic Research
Laura I Cosen-Binker, Gerry P Morris, Stephen Vanner, Herbert Y Gaisano 
World J Gastroenterol 14(15):2314-2322. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2314
Clinical Research
Pierluigi Consolo, Carmelo Luigiano, Giuseppe Strangio, Maria Grazia Scaffidi, Giuseppa Giacobbe, Giovanna Di Giuseppe, Agata Zirilli, Luigi Familiari 
World J Gastroenterol 14(15):2364-2369. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2364
Kenichi Hakamada, Shunji Narumi, Yoshikazu Toyoki, Masaki Nara, Motonari Oohashi, Takuya Miura, Hiroyuki Jin, Syuichi Yoshihara, Michihiro Sugai, Mutsuo Sasaki 
World J Gastroenterol 14(15):2370-2376. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2370
Rapid Communication
Milena Todorovic, Bela Balint, Miodrag Jevtic, Nada Suvajdzic, Amela Ceric, Dragana Stamatovic, Olivera Markovic, Maja Perunicic, Slobodan Marjanovic, Miodrag Krstic 
World J Gastroenterol 14(15):2388-2393. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2388
Yeon Seok Seo, Jin Nam Kim, Bora Keum, Sanghoon Park, Yong Dae Kwon, Yong Sik Kim, Yoon Tae Jeen, Hoon Jai Chun, Chul Yong Kim, Chang Duck Kim, Ho Sang Ryu, Soon Ho Um 
World J Gastroenterol 14(15):2394-2400. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2394
Hatsushi Yamagishi, Tomoyuki Koike, Shuichi Ohara, Toru Horii, Ryousuke Kikuchi, Shigeyuki Kobayashi, Yasuhiko Abe, Katsunori Iijima, Akira Imatani, Kaori Suzuki, Takanori Hishinuma, Junichi Goto, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 14(15):2406-2410. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2406
Tetsuo Hirata, Yuko Kawakami, Nagisa Kinjo, Susumu Arakaki, Tetsu Arakaki, Akira Hokama, Fukunori Kinjo, Jiro Fujita 
World J Gastroenterol 14(15):2411-2413. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2411
Case Report
Nobuyuki Toshikuni, Ryumei Yamato, Haruhiko Kobashi, Ken Nishino, Nobu Inada, Ritsuko Sakanoue, Mitsuhiko Suehiro, Yoshinori Fujimura, Gotaro Yamada 
World J Gastroenterol 14(15):2451-2453. Published online Apr 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.2451
Letters To The Editor