BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Li-Hua Zhang, Hui-Qin Zhuo, Jing-Jing Hou, Yang Zhou, Jia Cheng, Jian-Chun Cai 
World J Gastrointest Oncol 14(11):2097-2107. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2097
Wei Mi, Zhi Zheng, Jiong-Di Lu, Shu-Quan Duan, Jie Zhang, Hai-Qiao Zhang, Yi-Xuan Ding, Jie Yin, Feng Cao, Jun Zhang, Fei Li 
World J Gastrointest Oncol 14(11):2157-2169. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2157
Clinical and Translational Research
Manon van der Vlugt, Beatriz Carvalho, Joelle Fliers, Nahid Montazeri, Christian Rausch, Esmée J Grobbee, Manon van Engeland, Manon C W Spaander, Gerrit A Meijer, Evelien Dekker 
World J Gastrointest Oncol 14(11):2195-2207. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2195
Case Control Study
Dimitrios Tsounis, Vassiliki Villiotou, Angeliki Melpidou, Chara Pantsiou, Alexandra Argyrou, Charis Giannopoulou, Adriani Grigoratou, Dimitra Rontogianni, Gerassimos J Mantzaris, George Papatheodoridis 
World J Gastrointest Oncol 14(11):2208-2223. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2208
Retrospective Study
Observational Study
Rui-Ze Qu, Yan-Peng Ma, Xiao-Yuan Bao, Li-Yuan Tao, Xin Zhou, Si-Yi Lu, Yi Zhang, Bing-Yan Wang, Fei Li, Lin Tuo, Zhi-Peng Zhang, Wei Fu 
World J Gastrointest Oncol 14(11):2238-2252. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2238
Case Report
Venkata Vinod Kumar Matli, Gazi B Zibari, Gregory Wellman, Poornima Ramadas, Sudha Pandit, James Morris 
World J Gastrointest Oncol 14(11):2253-2265. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2253