BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Dian-Chun Fang, Yuan-Hui Luo, Shi-Ming Yang, Xiao-An Li, Xian-Long Ling, Li Fang 
World J Gastroenterol 8(5):787-791. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.787
Liver Cancer
Zhao-Chong Zeng, Guo-Liang Jiang, Guo-Min Wang, Zhao-You Tang, Walter J. Curran, George Iliakis 
World J Gastroenterol 8(5):797-803. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.797
Large Intestinal Cancer
Viral Hepatitis
H. Pylori
Vladimir T. Ivashkin, Tatiana L. Lapina, Oksana Yu. Bondarenko, Olga A. Sklanskaya, Petr Ya. Grigoriev, Yuri V. Vasiliev, Emilia P. Yakovenko, Pavel V. Gulyaev, Valeri I. Fedchenko 
World J Gastroenterol 8(5):879-882. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.879
Basic Research
Jun-Wang Xu, Jun Gong, Xin-Ming Chang, Jin-Yan Luo, Lei Dong, Zhi-Ming Hao, Ai Jia, Gui-Ping Xu 
World J Gastroenterol 8(5):883-887. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.883
Yun-Qing Yao, Ding-Feng Zhang, Ai-Long Huang, Yun Luo, Da-Zhi Zhang, Bo Wang, Wei-Ping Zhou, Hong Ren, Shu-Hua Guo 
World J Gastroenterol 8(5):893-896. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.893
Tong Zhou, Jin-Lian Chen, Wei Song, Feng Wang, Ming-Jun Zhang, Pei-Hua Ni, Jian-Guo Geng 
World J Gastroenterol 8(5):897-900. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.897
Jian-Ping Gong, Chuan-Xin Wu, Chang-An Liu, Sheng-Wei Li, Yu-Jun Shi, Kang Yang, Yue Li, Xu-Hong Li 
World J Gastroenterol 8(5):923-927. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.923
Clinical Research
Xiao-Peng Chen, Shu-You Peng, Cheng-Hong Peng, Yin-Bi Liu, Liu-Bin Shi, Xian-Chuan Jiang, Hong-Wei Shen, Yuan-Liang Xu, Shu-Bin Fang, Jing Rui, Xiang-Hou Xia, Guo-Hai Zhao 
World J Gastroenterol 8(5):937-942. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.937
Wei-Jie Zhang, Dun-Gui Liu, Qi-Fa Ye, Bo Sha, Fan-Jun Zhen, Hui Guo, Sui-Sheng Xia 
World J Gastroenterol 8(5):956-960. Published online Oct 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i5.956