BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Gastric Cancer
Lian-Xin Liu, Zhi-Hua Liu, Hong-Chi Jiang, Xin Qu, Wei-Hui Zhang, Lin-Feng Wu, An-Long Zhu, Xiu-Qin Wang, Min Wu 
World J Gastroenterol 8(4):580-585. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.580
Xue-Ying Shi, Feng-Zhi Zhao, Xin Dai, Lian-Sheng Ma, Xiu-Yu Dong, Jie Fang 
World J Gastroenterol 8(4):608-612. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.608
Yong-Zhan Nie, Feng-Tian He, Zhi-Kui Li, Kai-Chun Wu, Yun-Xin Cao, Bao-Jun Chen, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(4):619-623. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.619
Liver Cancer
Hong-Chi Jiang, Lian-Xin Liu, Da-Xun Piao, Jun Xu, Min Zheng, An-Long Zhu, Shu-Yi Qi, Wei-Hui Zhang, Lin-Feng Wu 
World J Gastroenterol 8(4):624-630. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.624
Lian-Xin Liu, Hong-Chi Jiang, Zhi-Hua Liu, Jing Zhou, Wei-Hui Zhang, An-Long Zhu, Xiu-Qin Wang, Min Wu 
World J Gastroenterol 8(4):631-637. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.631
Xiao-Yong Fu, Hong-Yang Wang, Lu Tan, Shu-Qin Liu, Hui-Fang Cao, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 8(4):638-643. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.638
Large Intestinal Cancer
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang, An-Long Zhu, Lin-Feng Wu, Shu-Yi Qi, Da-Xun Piao 
World J Gastroenterol 8(4):663-667. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.663
Bin Xiong, Hong-Yin Yuan, Ming-Bo Hu, Feng Zhang, Zheng-Zhuan Wei, Ling-Ling Gong, Guo-Liang Yang 
World J Gastroenterol 8(4):674-678. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.674
Viral Hepatitis
Ping Liu, Yi-Yang Hu, Cheng Liu, Da-Yuan Zhu, Hui-Ming Xue, Zhi-Qiang Xu, Lie- Ming Xu, Cheng-Hai Liu, Hong-Tu Gu, Zhi-Qing Zhang 
World J Gastroenterol 8(4):679-685. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.679
Yue-Cheng Yu, Qing Mao, Chang-Hai Gu, Qi-Fen Li, Yu-Ming Wang 
World J Gastroenterol 8(4):694-698. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.694
Jun-Wen Li, Xin-Wei Wang, Chang-Qing Yuan, Jin-Lai Zheng, Min Jin, Nong Song, Xiu-Quan Shi, Fu-Huan Chao 
World J Gastroenterol 8(4):699-702. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.699
H. Pylori
Wai-Keung Leung, Lawrence Cheung-Tsui Hung, Carrie Ka-Li Kwok, Rupert Wing-Loong Leong, Daniel Kwok-Keung Ng, Joseph Jao-Yiu Sung 
World J Gastroenterol 8(4):703-706. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.703
Basic Research
Alexandra K. Kiemer, Stefanie Kulhanek-Heinze, Tobias Gerwig, Alexander L. Gerbes, Angelika M. Vollmar 
World J Gastroenterol 8(4):707-711. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.707
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Hong-Bin Wu, Ou Qiang, Ming-Hui Huang, Ying-Ping Wang 
World J Gastroenterol 8(4):734-738. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.734
Clinical Research
Xiao-Ting Wu, Jie-Shou Li, Xiao-Fei Zhao, Wen Zhuang, Xie-Lin Feng 
World J Gastroenterol 8(4):758-762. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.758
Wei Wu, Xin-Bao Lin, Jian-Min Qian, Zhen-Ling Ji, Zao Jiang 
World J Gastroenterol 8(4):763-765. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.763