BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Liu-Liu Cao, Mei Peng, Xiang Xie, Gong-Quan Chen, Shu-Yan Huang, Jia-Yu Wang, Fan Jiang, Xin-Wu Cui, Christoph F Dietrich 
World J Gastroenterol 28(27):3398-3409. Published online Jul 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3398
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Gianpaolo Vidili, Marco Arru, Giuliana Solinas, Diego Francesco Calvisi, Pierluigi Meloni, Assunta Sauchella, Davide Turilli, Claudio Fabio, Antonio Cossu, Giordano Madeddu, Sergio Babudieri, Maria Assunta Zocco, Giovanni Iannetti, Enza Di Lembo, Alessandro Palmerio Delitala, Roberto Manetti 
World J Gastroenterol 28(27):3488-3502. Published online Jul 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3488
Min-Jun Liao, Jun Li, Wei Dang, Dong-Bo Chen, Wan-Ying Qin, Pu Chen, Bi-Geng Zhao, Li-Ying Ren, Ting-Feng Xu, Hong-Song Chen, Wei-Jia Liao 
World J Gastroenterol 28(27):3503-3513. Published online Jul 21, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3503
Systematic Reviews
Case Report
Letter to the Editor