BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Giacomo Puppa, Graeme Poston, Per Jess, Guy F Nash, Kenneth Coenegrachts, Axel Stang 
World J Gastroenterol 19(8):1152-1157. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1152
Topic Highlight
Review
Danielle Queiroz Calcagno, Carolina Oliveira Gigek, Elizabeth Suchi Chen, Rommel Rodriguez Burbano, Marília de Arruda Cardoso Smith 
World J Gastroenterol 19(8):1182-1192. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1182
Minireviews
Virginia Hernandez-Gea, Fanny Turon, Annalisa Berzigotti, Augusto Villanueva 
World J Gastroenterol 19(8):1193-1199. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1193
Original Article
Kazunori Suda, Hiromi Setoyama, Masanobu Nanno, Satoshi Matsumoto, Mitsuhisa Kawai 
World J Gastroenterol 19(8):1200-1209. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1200
Dong Chuan Zuo, Seok Choi, Pawan Kumar Shahi, Man Yoo Kim, Chan Guk Park, Young Dae Kim, Jun Lee, In Yeoup Chang, Insuk So, Jae Yeoul Jun 
World J Gastroenterol 19(8):1210-1218. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1210
Sombat Treeprasertsuk, Einar Björnsson, Felicity Enders, Sompongse Suwanwalaikorn, Keith D Lindor 
World J Gastroenterol 19(8):1219-1229. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1219
Chun-Hui Wei, Li-Xiu Wei, Ming-Yu Lai, Jia-Zhuang Chen, Xi-Jing Mo 
World J Gastroenterol 19(8):1239-1246. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1239
Brief Article
Alexandra Modiri, Kian Makipour, Javier Gomez, Frank Friedenberg 
World J Gastroenterol 19(8):1247-1255. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1247
Maria Antonietta Mazzei, Susanna Guerrini, Nevada Cioffi Squitieri, Giusi Imbriaco, Raffaele Chieca, Serenella Civitelli, Vinno Savelli, Francesco Giuseppe Mazzei, Luca Volterrani 
World J Gastroenterol 19(8):1256-1263. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1256
Ahmed Abouelkhair Badawy, Tarik Ibrahim Zaher, Samar Mahmoud Sharaf, Mohamed Hassan Emara, Noha Elsaid Shaheen, Talaat Fathy Aly 
World J Gastroenterol 19(8):1271-1277. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1271
Toru Ishikawa, Tomoyuki Kubota, Ryoko Horigome, Naruhiro Kimura, Hiroki Honda, Akito Iwanaga, Keiichi Seki, Terasu Honma, Toshiaki Yoshida 
World J Gastroenterol 19(8):1278-1282. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1278
Hanafiah Alfizah, Awang Hamat Rukman, Ahmad Norazah, Razlan Hamizah, Mohamed Ramelah 
World J Gastroenterol 19(8):1283-1291. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1283
Dao-Bing Zeng, Chuan-Zhou Dai, Shi-Chun Lu, Ning He, Wei Wang, Hong-Jun Li 
World J Gastroenterol 19(8):1292-1298. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1292
Ya-Jie Zhang, Yi Han, Mou-Bin Lin, Yong-Gang He, Hao-Bo Zhang, Lu Yin, Liang Huang 
World J Gastroenterol 19(8):1299-1305. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1299
Xiu-Lan Peng, Meng-Yao Ji, Zi-Rong Yang, Jia Song, Wei-Guo Dong 
World J Gastroenterol 19(8):1306-1313. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1306
Case Report
Natsumi Kuwahara, Riko Kitazawa, Koto Fujiishi, Yusa Nagai, Ryuma Haraguchi, Sohei Kitazawa 
World J Gastroenterol 19(8):1314-1317. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1314
Guan-Min Lai, Sheng-Lei Yan, Cheng-Shyong Chang, Chien-Yu Tsai 
World J Gastroenterol 19(8):1318-1321. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1318
Ying-Ying Lu, Feng Zhu, Da-Dao Jing, Xie-Ning Wu, Lun-Gen Lu, Gen-Quan Zhou, Xing-Peng Wang 
World J Gastroenterol 19(8):1322-1326. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1322
Min Tang, Jun Hou, Dong Wu, Xin-Ye Han, Meng-Su Zeng, Xiu-Zhong Yao 
World J Gastroenterol 19(8):1327-1329. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1327
Jun-Qiang Fan, Da-Ren Liu, Chao Li, Gang Chen 
World J Gastroenterol 19(8):1330-1332. Published online Feb 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i8.1330