BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Anna Vaiopoulou, Georgios Karamanolis, Theodora Psaltopoulou, George Karatzias, Maria Gazouli 
World J Gastroenterol 20(2):376-383. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.376
Review
Minireviews
Original Article
Ying-Yin Ni, Yan Chen, Shun-Yuan Lu, Bi-Ying Sun, Fang Wang, Xiao-Lin Wu, Su-Ying Dang, Guo-Hua Zhang, Hong-Xin Zhang, Yin Kuang, Jian Fei, Ming-Min Gu, Wei-Fang Rong, Zhu-Gang Wang 
World J Gastroenterol 20(2):498-508. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.498
Brief Article
Toshihiro Inokuchi, Jun Kato, Sakiko Hiraoka, Hideyuki Suzuki, Asuka Nakarai, Tomoko Hirakawa, Mitsuhiro Akita, Sakuma Takahashi, Keita Harada, Hiroyuki Okada, Kazuhide Yamamoto 
World J Gastroenterol 20(2):509-517. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.509
Meta-Analysis
Ya-Wu Zhang, Yu-Long Zhang, Hui Pan, Feng-Xian Wei, You-Cheng Zhang, Yuan Shao, Wei Han, Hai-Peng Liu, Zhe-Yuan Wang, Sun-Hu Yang 
World J Gastroenterol 20(2):584-592. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.584
Case Report
Hiroshi Okamoto, Yasuyuki Hara, Masahiro Chin, Motohisa Hagiwara, Yuji Onodera, Shinichiro Horii, Yasuhiro Shirahata, Takashi Kamei, Eiji Hashizume, Noriaki Ohuchi 
World J Gastroenterol 20(2):593-597. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.593
Wen-Guang Wu, Jun Gu, Wen-Jie Zhang, Ming-Ning Zhao, Ming Zhuang, Yi-Jing Tao, Ying-Bin Liu, Xue-Feng Wang 
World J Gastroenterol 20(2):607-610. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.607
Letters To The Editor
Pietro Capone, Antonio Rispo, Nicola Imperatore, Nicola Caporaso, Raffaella Tortora 
World J Gastroenterol 20(2):611-612. Published online Jan 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i2.611