BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Letters To The Editor
Viral Hepatitis
Kei Fujiwara, Yasuhito Tanaka, Etsuro Orito, Tomoyoshi Ohno, Takanobu Kato, Kanji Sugihara, Izumi Hasegawa, Mayumi Sakurai, Kiyoaki Ito, Atsushi Ozasa, Yuko Sakamoto, Isao Arita, Ahmed El-Gohary, Agossou Benoit, Sophie I Ogoundele-Akplogan, Namiko Yoshihara, Ryuzo Ueda, Masashi Mizokami 
World J Gastroenterol 11(41):6410-6415. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6410
Basic Research
Mark T Cartmell, Hans-Ulrich Schulz, Derek A O’Reilly, Bing-Mei Yang, Volker Kielstein, Simon P Dunlop, Walter Halangk, Andrew G Demaine, Andrew N Kingsnorth 
World J Gastroenterol 11(41):6445-6449. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6445
Tomasz Brzozowski, Peter C Konturek, Danuta Drozdowicz, Stanislaw J Konturek, Oxana Zayachivska, Robert Pajdo, Slawomir Kwiecien, Wieslaw W Pawlik, Eckhart G Hahn 
World J Gastroenterol 11(41):6450-6458. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6450
Stanisław Hać, Marek Dobosz, Jan J Kaczor, Robert Rzepko, Ewa Aleksandrowicz-Wrona, Zdzisław Wajda, Zbigniew Śledziński, Jacek Krajewski 
World J Gastroenterol 11(41):6459-6465. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6459
Jie Yan, Ren-Da Yang, Jun-Feng He, Shou-Xiang Yi, Xiao-Rong Chang, Ya-Ping Lin 
World J Gastroenterol 11(41):6472-6476. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6472
Clinical Research
Rapid Communication
Adolfo Francesco Attili, Adriano De Santis, Fabia Attili, Enrico Roda, Davide Festi, Nicola Carulli 
World J Gastroenterol 11(41):6508-6511. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6508
Zhong-Min Huang, Qi-Wen Huang, Ya-Qin Qin, Chun-He Huang, Hou-Ji Qin, Yiao-Nan Zhou, Xiang Xu, Chun-Lei Lu 
World J Gastroenterol 11(41):6525-6529. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6525
Gang Jin, Xian-Gui Hu, Kang Ying, Yan Tang, Rui Liu, Yi-Jie Zhang, Zai-Ping Jing, Yi Xie, Yu-Min Mao 
World J Gastroenterol 11(41):6543-6548. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6543
Case Report
Yu-Min Huang, Andy Shau-Bin Chou, Yung-Kang Wu, Chao-Chuan Wu, Ming-Che Lee, Haw-Tzong Chen, Yao-Jen Chang 
World J Gastroenterol 11(41):6557-6559. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6557