BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Esophageal Cancer
Yu-Ping Chen, Jie-Sheng Yang, Di-Tian Liu, Yu-Quan Chen, Wei-Ping Yang 
World J Gastroenterol 10(5):626-629. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.626
Gastric Cancer
Bing-Ya Liu, Xue-Hua Chen, Qin-Long Gu, Jian-Fang Li, Hao-Ran Yin, Zheng-Gang Zhu, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 10(5):630-633. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.630
Liver Cancer
Cheng-Jueng Chen, Satoru Kyo, Yao-Chi Liu, Yeung-Leung Cheng, Chung-Bao Hsieh, De-Chuan Chan, Jyh-Cherng Yu, Horng-Jyh Harn 
World J Gastroenterol 10(5):638-642. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.638
Kuo-Shyang Jeng, I-Shyan Sheen, Yi-Ching Wang, Shu-Ling Gu, Chien-Ming Chu, Shou-Chuan Shih, Po-Chuan Wang, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang 
World J Gastroenterol 10(5):643-648. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.643
Tsang-En Wang, Chin-Roa Kao, Shee-Chan Lin, Wen-Hsiung Chang, Cheng-Hsin Chu, Johson Lin, Ruey-Kuen Hsieh 
World J Gastroenterol 10(5):649-653. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.649
Viral Hepatitis
H Pylori
Yuksel Gumurdulu, Ender Serin, Birol Özer, Fazilet Kayaselcuk, Kursat Ozsahin, Arif Mansur Cosar, Murat Gursoy, Gurden Gur, Ugur Yilmaz, Sedat Boyacioglu 
World J Gastroenterol 10(5):668-671. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.668
Basic Research
Kuo-Shyang Jeng, I-Shyan Sheen, Yi-Ching Wang, Shu-Ling Gu, Chien-Ming Chu, Shou-Chuan Shih, Po-Chuan Wang, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang 
World J Gastroenterol 10(5):676-681. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.676
Huan-Gan Wu, Xiao Gong, Li-Qing Yao, Wei Zhang, Yin Shi, Hui-Rong Liu, Ye-Jing Gong, Li-Bin Zhou, Yi Zhu 
World J Gastroenterol 10(5):682-688. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.682
Ying-Jie Wang, Hong-Ling Liu, Hai-Tao Guo, Hong-Wei Wen, Jun Liu 
World J Gastroenterol 10(5):699-702. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.699
Clinical Research
Wai Man Wong, Kwok Fai Lam, Cecilia Cheng, Wai Mo Hui, Harry Hua-Xiang Xia, Kam Chuen Lai, Wayne H.C. Hu, Jia Qing Huang, Cindy L.K. Lam, Chi Kuen Chan, Annie O.O. Chan, Shiu Kum Lam, Benjamin Chun-Yu Wong 
World J Gastroenterol 10(5):707-712. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.707
Gabrio Bassotti, Massimo Bellini, Filippo Pucciani, Renato Bocchini, Antonio Bove, Pietro Alduini, Edda Battaglia, Paolo Bruzzi, Italian Constipation Study Group 
World J Gastroenterol 10(5):713-716. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.713
De-Chuan Chan, Tzu-Ming Chang, Cheng-Jueng Chen, Teng-Wei Chen, Jyh-Cherng Yu, Yao-Chi Liu 
World J Gastroenterol 10(5):721-724. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.721
Brief Reports
Kaori Mochizuki, Tatehiro Kagawa, Shinji Takashimizu, Kazuya Kawazoe, Sei-Ichiro Kojima, Naruhiko Nagata, Atsushi Nakano, Yasuhiro Nishizaki, Koichi Shiraishi, Masaru Itakura, Norihito Watanabe, Tetsuya Mine, Shohei Matsuzaki 
World J Gastroenterol 10(5):733-736. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.733
Ciler Akisu, Umit Aksoy, Hasan Cetin, Sebnem Ustun, Mete Akisu 
World J Gastroenterol 10(5):741-742. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.741
Jun Wan, Zi-Qi Zhang, Wei-Di You, Hua-Kui Sun, Jian-Ping Zhang, Ya-Hong Wang, Yong-He Fu 
World J Gastroenterol 10(5):743-746. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.743
Case Report
Kenichi Nomura, Yosuke Matsumoto, Naohisa Yoshida, Sawako Taji, Naoki Wakabayashi, Shoji Mitsufuji, Shigeo Horiike, Masuji Morita, Takeshi Okanoue, Masafumi Taniwaki 
World J Gastroenterol 10(5):765-766. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.765
Krzysztof Zinkiewicz, Witold Zgodziñski, Andrzej D¹browski, Justyna Szumi³o, Grzegorz Æwik, Grzegorz Wallner 
World J Gastroenterol 10(5):767-768. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.767