BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Chao Yan, Zheng-Gang Zhu, Ying-Yan Yu, Jun Ji, Yi Zhang, Yu-Bao Ji, Min Yan, Jun Chen, Bing-Ya Liu, Hao-Ran Yin, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 10(6):783-790. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.783
Xi-Mei Chen, Guo-Yu Chen, Zhi-Rong Wang, Feng-Shang Zhu, Xiao-Lei Wang, Xia Zhang 
World J Gastroenterol 10(6):804-808. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.804
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Ying-Jie Wang, Ze-Wen Wang, Bing-Wei Luo, Hong-Ling Liu, Hong-Wei Wen 
World J Gastroenterol 10(6):837-840. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.837
Li-Fen Gao, Wen-Sheng Sun, Chun-Hong Ma, Su-Xia Liu, Xiao-Yan Wang, Li-Ning Zhang, Ying-Lin Cao, Fa-Liang Zhu, Yu-Gang Liu 
World J Gastroenterol 10(6):841-846. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.841
Hua-Zhang Guo, Ying Yin, Wen-Liang Wang, Chuan-Shan Zhang, Tao Wang, Zhe Wang, Jing Zhang, Hong Cheng, Hai-Tao Wang 
World J Gastroenterol 10(6):847-851. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.847
H Pylori
Basic Research
Rolf J. Schauer, Sinan Kalmuk, Alexander L. Gerbes, Rosemarie Leiderer, Herbert Meissner, Friedrich W. Schildberg, Konrad Messmer, Manfred Bilzer 
World J Gastroenterol 10(6):864-870. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.864
Bao-Ying Chen, Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Jun Yu, Ji-Xian Qian, Yan-Ming Chen, Jing Xu 
World J Gastroenterol 10(6):889-893. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.889
Clinical Research
Kazufumi Dohmen, Toshihiko Mizuta, Makoto Nakamuta, Naoya Shimohashi, Hiromi Ishibashi, Kyosuke Yamamoto 
World J Gastroenterol 10(6):894-898. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.894
Qi-Kui Chen, Hai-Ying Chen, Kai-Hong Huang, Ying-Qiang Zhong, Ji-Ao Han, Zhao-Hua Zhu, Xiao-Dong Zhou 
World J Gastroenterol 10(6):899-902. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.899
Brief Reports
Qi-Gen Li, Guang-Shun Yang, Qing Yang, Li-Xin Wei, Ning Yang, Xue-Ping Zhou, Feng-Qi Jia 
World J Gastroenterol 10(6):903-905. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.903
Guan-Guan Su, Kong-Han Pan, Nian-Feng Zhao, Su-Hua Fang, Dan-Hong Yang, Yong Zhou 
World J Gastroenterol 10(6):910-912. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.910
Zheng Pan, Xing-Jiang Wu, Jie-Shou Li, Fang-Nan Liu, Wei-Su Li, Jian-Ming Han 
World J Gastroenterol 10(6):915-918. Published online Mar 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i6.915