BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Opinion Review
Review
Minireviews
Basic Study
Jing-Jing Nie, Ya-Ya Pian, Ji-Hong Hu, Guo-Qing Fan, Lv-Tao Zeng, Qiu-Geng Ouyang, Zhen-Xiang Gao, Zhen Liu, Chen-Chen Wang, Qian Liu, Jian-Ping Cai 
World J Gastroenterol 27(37):6248-6261. Published online Oct 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i37.6248
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Miao-Hui Huang, Hsin-Yun Sun, Shu-Yuan Ho, Sui-Yuan Chang, Szu-Min Hsieh, Wang-Huei Sheng, Yu-Chung Chuang, Yu-Shan Huang, Li-Hsin Su, Wen-Chun Liu, Yi-Ching Su, Chien-Ching Hung 
World J Gastroenterol 27(37):6277-6289. Published online Oct 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i37.6277
Observational Study
Systematic Reviews
Case Report
Letter to the Editor
Igor Braga Ribeiro, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura 
World J Gastroenterol 27(37):6345-6347. Published online Oct 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i37.6345