BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Shogo Ohkoshi, Haruka Hirono, Kazuhiko Watanabe, Katsuhiko Hasegawa, Kenya Kamimura, Masahiko Yano 
World J Gastroenterol 22(24):5459-5466. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5459
Review
Minireviews
Franco Scaldaferri, Viviana Gerardi, Francesca Mangiola, Loris Riccardo Lopetuso, Marco Pizzoferrato, Valentina Petito, Alfredo Papa, Jovana Stojanovic, Andrea Poscia, Giovanni Cammarota, Antonio Gasbarrini 
World J Gastroenterol 22(24):5505-5511. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5505
Basic Study
Hiroshi Mihara, Nobuhiro Suzuki, Ammar Abdullkader Boudaka, Jibran Sualeh Muhammad, Makoto Tominaga, Yoshiaki Tabuchi, Toshiro Sugiyama 
World J Gastroenterol 22(24):5512-5519. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5512
Xiao-Li Song, Heoung Keun Kang, Gwang Woo Jeong, Kyu Youn Ahn, Yong Yeon Jeong, Yang Joon Kang, Hye Jung Cho, Chung Man Moon 
World J Gastroenterol 22(24):5520-5531. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5520
Zhong-Hou Rong, Hong-Yuan Chen, Xin-Xing Wang, Zhi-Yi Wang, Guo-Zhe Xian, Bang-Zhen Ma, Cheng-Kun Qin, Zhen-Hai Zhang 
World J Gastroenterol 22(24):5540-5547. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5540
Case Control Study
Yue-Li Nan, Yan-Ling Hu, Zhi-Ke Liu, Fang-Fang Duan, Yang Xu, Shu Li, Ting Li, Da-Fang Chen, Xiao-Yun Zeng 
World J Gastroenterol 22(24):5558-5567. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5558
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Zi-Xu Yuan, Teng-Hui Ma, Huai-Ming Wang, Qing-Hua Zhong, Xi-Hu Yu, Qi-Yuan Qin, Jian-Ping Wang, Lei Wang 
World J Gastroenterol 22(24):5598-5608. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5598
Observational Study
Case Report
Yun-Wei Guo, Hua-Ying Gu, Kodjo-Kunale Abassa, Xian-Yi Lin, Xiu-Qing Wei 
World J Gastroenterol 22(24):5616-5622. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5616