BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Basic Study
Ting Liu, Hai-Jun Wu, Yu Liang, Xu-Jun Liang, Hui-Chao Huang, Yan-Zhong Zhao, Qing-Chuan Liao, Ya-Qi Chen, Ai-Min Leng, Wei-Jian Yuan, Gui-Ying Zhang, Jie Peng, Yong-Heng Chen 
World J Gastroenterol 22(23):5342-5352. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5342
Hai-Mei Zhao, Rong Xu, Xiao-Ying Huang, Shao-Min Cheng, Min-Fang Huang, Hai-Yang Yue, Xin Wang, Yong Zou, Ai-Ping Lu, Duan-Yong Liu 
World J Gastroenterol 22(23):5374-5383. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5374
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Danbi Lee, Heather Lyu, Young-Hwa Chung, Jeong A Kim, Priya Mathews, Elizabeth Jaffee, Lei Zheng, Eunsil Yu, Young Joo Lee, Soo Hyung Ryu 
World J Gastroenterol 22(23):5393-5399. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5393
Retrospective Study
Ksenia Martchenko, Irene Schmidtmann, Thomas Thomaidis, Verena Thole, Peter R Galle, Marc Becker, Markus Möhler, Thomas C Wehler, Carl C Schimanski 
World J Gastroenterol 22(23):5400-5405. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5400
Guo-Shuang Shen, Jiu-Da Zhao, Jun-Hui Zhao, Xin-Fu Ma, Feng Du, Jie Kan, Fa-Xiang Ji, Fei Ma, Fang-Chao Zheng, Zi-Yi Wang, Bing-He Xu 
World J Gastroenterol 22(23):5406-5414. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5406
Clinical Trials Study
Observational Study
Randomized Clinical Trial
Ryuta Takenaka, Hiroyuki Okada, Seiji Kawano, Yoshinori Komazawa, Fumiya Yoshinaga, Shinji Nagata, Masafumi Inoue, Hirohisa Komatsu, Seiji Onogawa, Yoshinori Kushiyama, Shinichi Mukai, Hiroko Todo, Hideharu Okanobu, Noriaki Manabe, Shinji Tanaka, Ken Haruma, Yoshikazu Kinoshita 
World J Gastroenterol 22(23):5430-5435. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5430
Meta-Analysis
Mikihiro Fujiya, Hiroki Sato, Nobuhiro Ueno, Aki Sakatani, Kazuyuki Tanaka, Tatsuya Dokoshi, Shugo Fujibayashi, Yoshiki Nomura, Shin Kashima, Takuma Gotoh, Junpei Sasajima, Kentaro Moriichi, Jiro Watari, Yutaka Kohgo 
World J Gastroenterol 22(23):5436-5444. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5436
Case Report
Hyuk Soon Choi, Hoon Jai Chun, Kyoung-Oh Kim, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yoon-Tae Jeen, Hong Sik Lee, Chang Duck Kim 
World J Gastroenterol 22(23):5454-5458. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5454