BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Nobuhiro Tsuchiya, Yu Sawada, Itaru Endo, Yasushi Uemura, Tetsuya Nakatsura 
World J Gastroenterol 21(36):10314-10326. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10314
Review
Basic Study
Hui Liu, Hong-Wei Xu, Yu-Zhen Zhang, Ya Huang, Guo-Qing Han, Tie-Jun Liang, Li-Li Wei, Cheng-Yong Qin, Cheng-Kun Qin 
World J Gastroenterol 21(36):10367-10374. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10367
Wan-Qin Liao, Ya-Lei Qi, Lin Wang, Xiao-Ming Dong, Tao Xu, Chao-Dong Ding, Rui Liu, Wei-Cheng Liang, Li-Ting Lu, He Li, Wen-Feng Li, Guang-Bin Luo, Xin-Cheng Lu 
World J Gastroenterol 21(36):10375-10384. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10375
Zhi-Ping Yang, Yan Zhao, Fang Huang, Jie Chen, Ya-Hong Yao, Jun Li, Xiao-Nan Wu 
World J Gastroenterol 21(36):10385-10399. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10385
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Prospective Study
Andrea Anderloni, Marianna Galeazzi, Marco Ballarè, Michela Pagliarulo, Marco Orsello, Mario Del Piano, Alessandro Repici 
World J Gastroenterol 21(36):10427-10434. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10427
Meta-Analysis
Case Report
Martin Raithel, Tilman T Rau, Alexander F Hagel, Heinz Albrecht, Thomas de Rossi, Thomas Kirchner, Eckhart G Hahn 
World J Gastroenterol 21(36):10461-10467. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10461
Andrea Cacciato Insilla, Pinuccia Faviana, Luca Emanuele Pollina, Paolo De Simone, Laura Coletti, Franco Filipponi, Daniela Campani 
World J Gastroenterol 21(36):10468-10474. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10468
Maria Salvado, Victor Vargas, Marta Vidal, Macarena Simon-Talero, Jessica Camacho, Josep Gamez 
World J Gastroenterol 21(36):10475-10479. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10475
Letters To The Editor