BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Basic Study
Jung Ho Kim, You-Jin Hwang, Sang Hoon Han, Young Eun Lee, Saerom Kim, Yoon Jae Kim, Jae Hee Cho, Kwang An Kwon, Ju Hyun Kim, Se-Hee Kim 
World J Gastroenterol 21(34):9887-9899. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9887
Jing-Bo Wang, Hai-Tao Wang, Lu-Ping Li, Ying-Chun Yan, Wei Wang, Jing-Yang Liu, Yi-Tong Zhao, Wei-Shu Gao, Ming-Xiang Zhang 
World J Gastroenterol 21(34):9927-9935. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9927
Jun-Ping Li, Ting Zhang, Chang-Jun Gao, Zhen-Zhen Kou, Xu-Wen Jiao, Lian-Xiang Zhang, Zhen-Yu Wu, Zhong-Yi He, Yun-Qing Li 
World J Gastroenterol 21(34):9936-9944. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9936
Jun-Song Liu, Xiang-Ming Che, Shuai Chang, Guang-Lin Qiu, Shi-Cai He, Lin Fan, Wei Zhao, Zheng-Liang Zhang, Shu-Feng Wang 
World J Gastroenterol 21(34):9945-9956. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9945
Retrospective Cohort Study
Rui Huang, Chen-Chen Yang, Yong Liu, Juan Xia, Ran Su, Ya-Li Xiong, Gui-Yang Wang, Zhen-Hua Sun, Xiao-Min Yan, Shan Lu, Chao Wu 
World J Gastroenterol 21(34):9957-9965. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9957
Retrospective Study
Masatsune Shibutani, Kiyoshi Maeda, Hisashi Nagahara, Hiroshi Ohtani, Katsunobu Sakurai, Sadaaki Yamazoe, Kenjiro Kimura, Takahiro Toyokawa, Ryosuke Amano, Hiroaki Tanaka, Kazuya Muguruma, Kosei Hirakawa 
World J Gastroenterol 21(34):9966-9973. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9966
Kazuhiro Morise, Takafumi Ando, Osamu Watanabe, Masanao Nakamura, Ryoji Miyahara, Osamu Maeda, Kazuhiro Ishiguro, Yoshiki Hirooka, Hidemi Goto 
World J Gastroenterol 21(34):9974-9981. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9974
Yukio Oshiro, Hiroaki Yano, Jun Mitani, Sangtae Kim, Jaejeong Kim, Kiyoshi Fukunaga, Nobuhiro Ohkohchi 
World J Gastroenterol 21(34):9982-9992. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9982
Observational Study
Yoshihiko Fukukura, Toshikazu Shindo, Michiyo Higashi, Koji Takumi, Tomokazu Umanodan, Tomohide Yoneyama, Takashi Yoshiura 
World J Gastroenterol 21(34):10008-10017. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.10008
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Tai-Long Chien, Kung-Ming Rau, Wen-Jung Chung, Wei-Chen Tai, Shih-Ho Wang, Yi-Chun Chiu, Keng-Liang Wu, Yeh-Pin Chou, Chia-Che Wu, Yen-Hao Chen, Seng-Kee Chuah, Gastric Cancer Team 
World J Gastroenterol 21(34):10049-10053. Published online Sep 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i34.10049
Letters To The Editor