BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Ana Abajo, Nerea Bitarte, Ruth Zarate, Valentina Boni, Ines Lopez, Marisol Gonzalez-Huarriz, Javier Rodriguez, Eva Bandres, Jesus Garcia-Foncillas 
World J Gastroenterol 18(7):637-645. Published online Feb 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i7.637
Zhi-Zhi Chen, Zheng-Lin Wang, Chong-Yang Deng, Hao Zheng, Xian-Huo Wang, Liang Ma, Xia Ye, Ying-Hua Ma, Cai-Feng Xie, Li-Juan Chen, Yu-Quan Wei 
World J Gastroenterol 18(7):654-661. Published online Feb 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i7.654
Brief Article
Cheong Ah Oh, Dae Hoon Kim, Seung Jong Oh, Min Gew Choi, Jae Hyung Noh, Tae Sung Sohn, Jae Moon Bae, Sung Kim 
World J Gastroenterol 18(7):673-678. Published online Feb 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i7.673
Wei Song, Dong-Yan Shen, Jin-He Kang, Shan-Shan Li, Hui-Wang Zhan, Yan Shi, You-Xiong Xiong, Ge Liang, Qing-Xi Chen 
World J Gastroenterol 18(7):704-711. Published online Feb 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i7.704
Case Report