BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Xian-Zi Wen, Yoshimitsu Akiyama, Kai-Feng Pan, Zhao-Jun Liu, Zhe-Ming Lu, Jing Zhou, Lian-Kun Gu, Cai-Xuan Dong, Bu-Dong Zhu, Jia-Fu Ji, Wei-Cheng You, Da-Jun Deng 
World J Gastroenterol 16(10):1201-1208. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1201
Brief Article
Nicolò Bassi, Ezio Caratozzolo, Luca Bonariol, Cesare Ruffolo, Alessio Bridda, Luigi Padoan, Michele Antoniutti, Marco Massani 
World J Gastroenterol 16(10):1221-1225. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1221
Shadi Sadeghi Yarandi, Siavosh Nasseri-Moghaddam, Pardis Mostajabi, Reza Malekzadeh 
World J Gastroenterol 16(10):1232-1238. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1232
Sayaka Otake, Hiroaki Takeda, Shoichiro Fujishima, Tadahisa Fukui, Tomohiko Orii, Takeshi Sato, Yu Sasaki, Shoichi Nishise, Sumio Kawata 
World J Gastroenterol 16(10):1252-1257. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1252
Case Report
Roberto Bini, Paolo Voghera, Alberto Tapparo, Raffaele Nunziata, Andrea Demarchi, Matteo Capocefalo, Renzo Leli 
World J Gastroenterol 16(10):1293-1295. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1293
Peng Soon Koh, April Camilla Roslani, Kumar Vasudeavan Vimal, Mohd Shariman, Ramasamy Umasangar, Rajkumar Lewellyn 
World J Gastroenterol 16(10):1296-1298. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1296