BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Vasiliy Ivanovich Reshetnyak, Tatiana Igorevna Karlovich, Ljudmila Urievna Ilchenko 
World J Gastroenterol 14(30):4725-4734. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4725
Review
Gastric Cancer
Clinical Research
Alessia Riva, Paola Trombini, Raffaella Mariani, Alessandra Salvioni, Sabina Coletti, Silvia Bonfadini, Valentina Paolini, Matteo Pozzi, Rita Facchetti, Giorgio Bovo, Alberto Piperno 
World J Gastroenterol 14(30):4745-4752. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4745
Basic Research
Rapid Communication
Felix I Tellez-Avila, Francisco Sanchez-Avila, Mauricio García-Saenz-de-Sicilia, Norberto C Chavez-Tapia, Ada M Franco-Guzman, Gustavo Lopez-Arce, Eduardo Cerda-Contreras, Misael Uribe 
World J Gastroenterol 14(30):4771-4775. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4771
Ki-Tae Kim, Hiun-Suk Chae, Jin-Soo Kim, Hyung-Keun Kim, Young-Seok Cho, Whang Choi, Kyu-Yong Choi, Sang-Young Rho, Suk-Jin Kang 
World J Gastroenterol 14(30):4779-4783. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4779
Qi Zheng, Wen-Cai Qiu, Jun Yan, Wei-Gang Wang, Song Yu, Zhi-Gang Wang, Kai-Xing Ai 
World J Gastroenterol 14(30):4795-4799. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4795
Jun Shi, Pin-Kang Wei, Shen Zhang, Zhi-Feng Qin, Jun Li, Da-Zhi Sun, Yan Xiao, Zhi-Hong Yu, Hui-Ming Lin, Guo-Jing Zheng, Xiao-Mei Su, Ya-Lin Chen, Yan-Fang Liu, Ling Xu 
World J Gastroenterol 14(30):4800-4804. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4800
Case Report
Gian Luca Baiocchi, Guido AM Tiberio, Federico Gheza, Marco Gardani, Massimiliano Cantù, Nazario Portolani, Stefano Maria Giulini 
World J Gastroenterol 14(30):4826-4829. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4826
Hervé Laumonier, Anne Rullier, Jean Saric, Charles Balabaud, Paulette Bioulac-Sage 
World J Gastroenterol 14(30):4830-4833. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4830
Chang Soo Choi, Ki Hoon Kim, Geom Seog Seo, Eun Young Cho, Hyo Jeong Oh, Suck Chei Choi, Tae Hyeon Kim, Haak Cheoul Kim, Byung Suk Roh 
World J Gastroenterol 14(30):4834-4837. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4834
Qin-Song Sheng, Da-Zhi Chen, Ren Lang, Zhong-Kui Jin, Dong-Dong Han, Li-Xin Li, Yong-Jiu Yang, Ping Li, Fei Pan, Dong Zhang, Zhao-Wei Qu, Qiang He 
World J Gastroenterol 14(30):4841-4843. Published online Aug 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4841