BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Yong-Song Guan, Long Sun, Xiang-Ping Zhou, Xiao Li, Xiao-Hua Zheng 
World J Gastroenterol 10(24):3543-3548. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3543
Gastric Cancer
Do-Joong Park, Hyeon-Kook Lee, Hyuk-Joon Lee, Hye-Seung Lee, Woo-Ho Kim, Han-Kwang Yang, Kuhn-Uk Lee, Kuk-Jin Choe 
World J Gastroenterol 10(24):3549-3552. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3549
Liver Cancer
Jian-Jia Su, Ke-Chen Ban, Yuan Li, Liu-Liang Qin, Hui-Yun Wang, Chun Yang, Chao Ou, Xiao-Xian Duan, Young-Lk Lee, Rui-Qi Yang 
World J Gastroenterol 10(24):3559-3563. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3559
Viral Hepatitis
Chun-Jen Liu, Wen-Ling Huang, Pei-Jer Chen, Ming-Yang Lai, Jia-Horng Kao, Ding-Shinn Chen 
World J Gastroenterol 10(24):3574-3578. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3574
Basic Research
Sven Eisold, Michael Linnebacher, Eduard Ryschich, Dalibor Antolovic, Ulf Hinz, Ernst Klar, Jan Schmidt 
World J Gastroenterol 10(24):3583-3589. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3583
Guan-Zhen Yu, Ming-Hua Zhu, Zhi Zhu, Can-Rong Ni, Jian-Ming Zheng, Fang-Mei Li 
World J Gastroenterol 10(24):3597-3601. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3597
Ru-Shi Liu, Kun-Yu Yang, Jian Lin, Yi-Wei Lin, Zhi-Hong Zhang, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 10(24):3602-3607. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3602
Yuan-Hai Li, Jun Li, Yan Huang, Xiong-Wen Lü, Yong Jin 
World J Gastroenterol 10(24):3616-3620. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3616
Clinical Research
Dimitris Dimitroulopoulos, Dimitris Xynopoulos, Klisthenis Tsamakidis, Emmanouel Paraskevas, Athanassios Zisimopoulos, Efthymios Andriotis, Ekaterini Fotopoulou, Marios Kontis, Ioannis Paraskevas 
World J Gastroenterol 10(24):3628-3633. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3628
Brief Reports
Sebnem Ustun, Nevin Turgay, Songul Bayram Delibas, Hatice Ertabaklar 
World J Gastroenterol 10(24):3643-3646. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3643
Tadeusz Wojciech Lapinski, Oksana Kowalczuk, Danuta Prokopowicz, Lech Chyczewski 
World J Gastroenterol 10(24):3650-3653. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3650
Yu-Long He, Chang-Hua Zhang, Mei-Jin Huang, Shi-Rong Cai, Wen-Hua Zhan, Jian-Ping Wang, Ji-Fu Wang 
World J Gastroenterol 10(24):3659-3661. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3659
Hui-Hui Ma, Ji-Lu Yao, Gang Li, Chun-Lan Yao, Xue-Juan Chen, Shao-Ji Yang 
World J Gastroenterol 10(24):3662-3665. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3662
Ping-I Hsu, Gin-Ho Lo, Ching-Chu Lo, Chiun-Ku Lin, Hoi-Hung Chan, Chung-Jen Wu, Chang-Bih Shie, Pei-Min Tsai, Deng-Chyang Wu, Wen-Ming Wang, Kwok-Hung Lai 
World J Gastroenterol 10(24):3666-3669. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3666
Shou-Shui Xu, Wen-Lu Shen, Song-Ying Ouyang 
World J Gastroenterol 10(24):3670-3673. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3670
Da-Zhong Shi, Fu-Rong Li, B Bartholomot, DA Vuitton, PS Craig 
World J Gastroenterol 10(24):3674-3676. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3674
Hong-Yu Xu, You-Lin Yang, Shu-Mei Liu, Li Bi, Shu-Xiang Chen 
World J Gastroenterol 10(24):3677-3679. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3677
Zhu Wu, Jian-Yang Ma, Jun-Jie Yang, Yong-Fan Zhao, Shang-Fu Zhang 
World J Gastroenterol 10(24):3680-3682. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3680
Dong-Xin Liu, Chang-Sheng Fan, Ju-Hong Tao, Guo-Xin Liang, Shan-E Gao, Hai-Jiao Wang, Xin Li, Da-Xin Song 
World J Gastroenterol 10(24):3683-3687. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3683
Case Report
Yoshifumi Okura, Kozo Hayashi, Tetsuji Shingu, Goro Kajiyama, Yoshiyuki Nakashima, Keijiro Saku 
World J Gastroenterol 10(24):3691-3695. Published online Dec 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3691