BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Rebecca K Grant, William M Brindle, Mhairi C Donnelly, Pauline M McConville, Thomas G Stroud, Lorenzo Bandieri, John N Plevris 
World J Gastroenterol 28(38):5515-5529. Published online Oct 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i38.5515
Minireviews
Ji-Qiao Liu, Jia-Yu Ren, Xiao-Lan Xu, Li-Yan Xiong, Yue-Xiang Peng, Xiao-Fang Pan, Christoph F Dietrich, Xin-Wu Cui 
World J Gastroenterol 28(38):5530-5546. Published online Oct 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i38.5530
Basic Study
Zhao-Yang Wang, Yu Liu, Shi-Peng Li, Jian-Jun Li, Zhen Zhang, Xue-Chun Xiao, Yang Ou, Hang Wang, Jin-Zhen Cai, Shuang Yang 
World J Gastroenterol 28(38):5573-5588. Published online Oct 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i38.5573
Retrospective Cohort Study
Yun-Zi Wu, Ming Wu, Xiao-Hao Zheng, Bing-Zhi Wang, Li-Yan Xue, Shi-Kang Ding, Lin Yang, Jian-Song Ren, Yan-Tao Tian, Yi-Bin Xie 
World J Gastroenterol 28(38):5589-5601. Published online Oct 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i38.5589
Retrospective Study
Atsushi Miki, Yasunaru Sakuma, Hideyuki Ohzawa, Akira Saito, Yoshiyuki Meguro, Jun Watanabe, Kazue Morishima, Kazuhiro Endo, Hideki Sasanuma, Atsushi Shimizu, Alan Kawarai Lefor, Yoshikazu Yasuda, Naohiro Sata 
World J Gastroenterol 28(38):5614-5625. Published online Oct 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i38.5614
Observational Study
Scientometrics