BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Wei-Xin Cheng, Yue Ren, Miao-Miao Lu, Ling-Ling Xu, Jian-Guo Gao, Dong Chen, Farhin Shaheed Kalyani, Zi-Yan Lv, Chun-Xiao Chen, Feng Ji, He-Ning Lin, Xi Jin 
World J Gastroenterol 27(48):8201-8215. Published online Dec 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i48.8201
Review
Basic Study
Yuki Fujimoto, Kosuke Kaji, Norihisa Nishimura, Masahide Enomoto, Koji Murata, Soichi Takeda, Hiroaki Takaya, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Tadashi Namisaki, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji 
World J Gastroenterol 27(48):8323-8342. Published online Dec 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i48.8323
Case Control Study
Retrospective Study
Letter to the Editor