BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Predrag Sikiric, Anita Skrtic, Slaven Gojkovic, Ivan Krezic, Helena Zizek, Eva Lovric, Suncana Sikiric, Mario Knezevic, Sanja Strbe, Marija Milavic, Antonio Kokot, Alenka Boban Blagaic, Sven Seiwerth 
World J Gastroenterol 28(1):23-46. Published online Jan 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i1.23
Review
Minireviews
Maria Alejandra Luna-Cuadros, Hao-Wei Chen, Hira Hanif, Mukarram Jamat Ali, Muzammil Muhammad Khan, Daryl Tan-Yeung Lau 
World J Gastroenterol 28(1):96-107. Published online Jan 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i1.96
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Ming-Ying Lu, Ming-Lun Yeh, Ching-I Huang, Shu-Chi Wang, Yi-Shan Tsai, Pei-Chien Tsai, Yu-Min Ko, Ching-Chih Lin, Kuan-Yu Chen, Yu-Ju Wei, Po-Yao Hsu, Cheng-Ting Hsu, Tyng-Yuan Jang, Ta-Wei Liu, Po-Cheng Liang, Ming-Yen Hsieh, Zu-Yau Lin, Shinn-Cherng Chen, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chuang, Ming-Lung Yu 
World J Gastroenterol 28(1):140-153. Published online Jan 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i1.140
Systematic Reviews