BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Jonathan Landy, Emma Ronde, Nick English, Sue K Clark, Ailsa L Hart, Stella C Knight, Paul J Ciclitira, Hafid Omar Al-Hassi 
World J Gastroenterol 22(11):3117-3126. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3117
Minireviews
Basic Study
Antonio Madejón, Míriam Romero, Ángela Hernández, Araceli García-Sánchez, Marta Sánchez-Carrillo, Antonio Olveira, Javier García-Samaniego 
World J Gastroenterol 22(11):3165-3174. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3165
Hai-Mei Zhao, Yan Wang, Xiao-Ying Huang, Min-Fang Huang, Rong Xu, Hai-Yang Yue, Bu-Gao Zhou, Hong-Yan Huang, Qi-Meng Sun, Duan-Yong Liu 
World J Gastroenterol 22(11):3175-3185. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3175
Retrospective Cohort Study
Mu-Hsien Lee, Yung-Kuan Tsou, Cheng-Hui Lin, Ching-Song Lee, Nai-Jen Liu, Kai-Feng Sung, Hao-Tsai Cheng 
World J Gastroenterol 22(11):3196-3201. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3196
Retrospective Study
Alfredo Di Leo, Gabriella Nesi, Mariabeatrice Principi, Domenico Piscitelli, Bruna Girardi, Maria Pricci, Giuseppe Losurdo, Andrea Iannone, Enzo Ierardi, Francesco Tonelli 
World J Gastroenterol 22(11):3202-3211. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3202
Jae Hyun Kim, Seun Ja Park, Jong Hoon Lee, Tae Oh Kim, Hyun Jin Kim, Hyung Wook Kim, Sang Heon Lee, Dong Hoon Baek, Busan Ulsan Gyeongnam Intestinal Study Group Society (BIGS) 
World J Gastroenterol 22(11):3220-3226. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3220
Observational Study
Noriko Ihana-Sugiyama, Naoyoshi Nagata, Ritsuko Yamamoto-Honda, Eiko Izawa, Hiroshi Kajio, Takuro Shimbo, Masafumi Kakei, Naomi Uemura, Junichi Akiyama, Mitsuhiko Noda 
World J Gastroenterol 22(11):3252-3260. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3252
Xiao-Ling Wang, Jian-Ping Ren, Xue-Qing Wang, Xiao-Hong Wang, Shao-Fang Yang, Yi Xiong 
World J Gastroenterol 22(11):3268-3274. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3268
Prospective Study
Case Report
Zhuo Geng, Deepak Agrawal, Amit G Singal, Stephen Kircher, Samir Gupta 
World J Gastroenterol 22(11):3285-3288. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3285
Lin Wang, Liang Zong, Hidetsugu Nakazato, Wen-Yue Wang, Chao-Feng Li, Yan-Fen Shi, Guo-Chao Zhang, Tao Tang 
World J Gastroenterol 22(11):3296-3301. Published online Mar 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3296
Letters To The Editor