BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minoru Itou, Takumi Kawaguchi, Eitaro Taniguchi, Michio Sata 
World J Gastroenterol 19(15):2298-2306. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2298
Minireviews
Antonio Di Sabatino, Laura Brunetti, Gabriella Carnevale Maffè, Paolo Giuffrida, Gino Roberto Corazza 
World J Gastroenterol 19(15):2313-2318. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2313
Original Article
Xue-Feng Fang, Zhi-Bo Hou, Xin-Zheng Dai, Cong Chen, Jing Ge, Hong Shen, Xiao-Feng Li, Li-Ke Yu, Ying Yuan 
World J Gastroenterol 19(15):2331-2339. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2331
Xue-Cheng Sun, Jing-Yi Yan, Xiao-Lei Chen, Ying-Peng Huang, Xian Shen, Xiao-Hua Ye 
World J Gastroenterol 19(15):2340-2347. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2340
Brief Article
Jonathan Strosberg, Roman Casciano, Lee Stern, Rohan Parikh, Maruit Chulikavit, Jacob Willet, Zhimei Liu, Xufang Wang, Krzysztof J Grzegorzewski 
World J Gastroenterol 19(15):2348-2354. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2348
Vivian E Ekkelenkamp, Kevin Dowler, Roland M Valori, Paul Dunckley 
World J Gastroenterol 19(15):2355-2361. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2355
Ryota Niikura, Naoyoshi Nagata, Takuro Shimbo, Junichi Akiyama, Naomi Uemura 
World J Gastroenterol 19(15):2362-2367. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2362
Masato Matsuyama, Hiroshi Ishii, Kensuke Kuraoka, Seigo Yukisawa, Akiyoshi Kasuga, Masato Ozaka, Sho Suzuki, Kouichi Takano, Yuko Sugiyama, Takao Itoi 
World J Gastroenterol 19(15):2368-2373. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2368
Abdulrahman M Aljebreen, Majid A Almadi, Alwaleed Alhammad, Faleh Z Al Faleh 
World J Gastroenterol 19(15):2374-2378. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2374
Varayu Prachayakul, Pitulak Aswakul, Tanyaporn Chantarojanasiri, Somchai Leelakusolvong 
World J Gastroenterol 19(15):2379-2387. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2379
Celal Ulasoglu, Banu Isbilen, Levent Doganay, Filiz Ozen, Safak Kiziltas, Ilyas Tuncer 
World J Gastroenterol 19(15):2388-2394. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2388
Hao Yu, Guang-Zhi Jin, Kai Liu, Hui Dong, Hua Yu, Ji-Cheng Duan, Zhe Li, Wei Dong, Wen-Ming Cong, Jia-He Yang 
World J Gastroenterol 19(15):2404-2411. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2404
Peng Cheng, Jian-Sheng Li, Lian-Feng Zhang, Yong-Zhong Chen, Jun Gong 
World J Gastroenterol 19(15):2419-2424. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2419
Case Report
Alice Louise Bennett, Charles Cock, Richard Heddle, Russell Kym Morcom 
World J Gastroenterol 19(15):2433-2436. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2433
Seung Yeon Noh, Seung Young Oh, Soo-Hong Kim, Hyun-Young Kim, Sung-Eun Jung, Kwi-Won Park 
World J Gastroenterol 19(15):2437-2440. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2437
Wen-Guang Wu, Jun Gu, Ping Dong, Jian-Hua Lu, Mao-Lan Li, Xiang-Song Wu, Jia-Hua Yang, Lin Zhang, Qi-Chen Ding, Hao Weng, Qian Ding, Ying-Bin Liu 
World J Gastroenterol 19(15):2441-2444. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2441