BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Articles
Brief Articles
Carlo Calabrese, Davide Treré, Giuseppina Liguori, Veronica Gabusi, Manuela Vici, Giovanna Cenacchi, Massimo Derenzini, Giulio Di Febo 
World J Gastroenterol 15(8):936-941. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.936
Muhammed Hadithi, Chris JJ Mulder, Frank Stam, Joshan Azizi, J Bart A Crusius, Amado Salvador Peña, Coen DA Stehouwer, Yvo M Smulders 
World J Gastroenterol 15(8):955-960. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.955
Ahmad Mostaghni, Davood Mehrabani, Farnaz Khademolhosseini, Seyed Jalil Masoumi, Fariba Moradi, Najaf Zare, Mehdi Saberi-Firoozi 
World J Gastroenterol 15(8):961-965. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.961
Hye Suk Hwang, Kyung-Ju Han, Yeon Hee Ryu, Eun Jin Yang, Yoo Sung Kim, Sang Yong Jeong, Young-Seop Lee, Myeong Soo Lee, Koo Sung Tae, Choi Sun-Mi 
World J Gastroenterol 15(8):973-977. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.973
Jian-Qiu Sheng, Hong Zhang, Min Ji, Lei Fu, Hong Mu, Ming-Zhi Zhang, Ji-Sheng Huang, Min Han, Ai-Qin Li, Zhi Wei, Zi-Qin Sun, Zi-Tao Wu, Chang-Hong Xia, Shi-Rong Li 
World J Gastroenterol 15(8):983-989. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.983
Case Report
Satoshi Ikeda, Haruka Takeda, Masanori Yoshimitsu, Takao Hinoi, Makoto Yoshida, Daisuke Sumitani, Yuji Takakura, Yasuo Kawaguchi, Manabu Shimomura, Masakazu Tokunaga, Katsufumi Kawahori, Hideki Ohdan, Masazumi Okajima 
World J Gastroenterol 15(8):1007-1009. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1007
Seung Goun Hong, Jae Seon Kim, Moon Kyung Joo, Kwang Gyun Lee, Key Hyeon Kim, Cho Rong Oh, Jong-Jae Park, Young-Tae Bak 
World J Gastroenterol 15(8):1010-1013. Published online Feb 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1010
Letters To The Editor