BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Patrizia Bonelli, Antonella Borrelli, Franca Maria Tuccillo, Lucrezia Silvestro, Raffaele Palaia, Franco Maria Buonaguro 
World J Gastrointest Oncol 11(10):804-829. Published online Oct 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.804
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study
Laila Babar, Veli Bakalov, Stephen Abel, Obaid Ashraf, Gene Grant Finley, Moses S Raj, Kristina Lundeen, Dulabh K Monga, Alexander V Kirichenko, Rodney E Wegner 
World J Gastrointest Oncol 11(10):857-865. Published online Oct 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.857
Retrospective Cohort Study
Observational Study
Hiroaki Takaya, Tadashi Namisaki, Mitsuteru Kitade, Naotaka Shimozato, Kosuke Kaji, Yuki Tsuji, Keisuke Nakanishi, Ryuichi Noguchi, Yukihisa Fujinaga, Yasuhiko Sawada, Soichiro Saikawa, Shinya Sato, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji 
World J Gastrointest Oncol 11(10):887-897. Published online Oct 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.887
Meta-Analysis
Case Report
Yu Kobayashi, Takehito Kunogi, Hiroki Tanabe, Yuki Murakami, Takuya Iwama, Takahiro Sasaki, Keitaro Takahashi, Katsuyoshi Ando, Yoshiki Nomura, Nobuhiro Ueno, Shin Kashima, Kentaro Moriichi, Hidehiro Takei, Mikihiro Fujiya, Toshikatsu Okumura 
World J Gastrointest Oncol 11(10):925-932. Published online Oct 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i10.925