BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Original Articles
Edwin C. Ouyang, Catherine H. Wu, Cherie Walton, Kittichai Promrat, George Y. Wu 
World J Gastroenterol 7(3):324-330. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.324
Brief Reports
Jing You, Lin Zhuang, Bao-Zhang Tang, Wei-Bo Yang, Su-Ying Ding, Wu Li, Rong-Xue Wu, Hong-Li Zhang, Yan-Mei Zhang, Shao-Ming Yan, Lu Zhang 
World J Gastroenterol 7(3):411-414. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.411
Chao-Liu Dai, Zhen-Long Xia, Makoto Kume, Yuzo Yamamoto, Kazuhiko Yamagami, Nobuhiro Ozaki, Yoshio Yamaoka 
World J Gastroenterol 7(3):415-418. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.415
Fu-Hua Yan, Kang-Rong Zhou, Ya-Ping Jiang, Wei-Bin Shi 
World J Gastroenterol 7(3):422-424. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.422
Xiao-Wei Li, Yan-Qing Ding, Jun-Jie Cai, Shao-Qing Yang, Lian-Bing An, Dong-Fang Qiao 
World J Gastroenterol 7(3):425-430. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.425
Chao-Xu Zheng, Wen-Hua Zhan, Ji-Zong Zhao, Dong Zheng, Dong-Ping Wang, Yu-Long He, Zhang-Qing Zheng 
World J Gastroenterol 7(3):431-434. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.431
Li-Ping Wang, Ke Liang, Yu Shen, Wei-Bo Yin, G. Hans, Yan-Jun Zeng 
World J Gastroenterol 7(3):435-439. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.435