BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Maria Cristina Honorati, Andrea Facchini 
World J Gastroenterol 4(6):464-466. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.464
Mark L Wahlqvist, Naiyana Wattanapenpaiboon 
World J Gastroenterol 4(6):469-470. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.469
Conference Proceedings
Original Articles
Jiesong Hua, Bow Ho, Pengyuan Zheng, Khay Guan Yeoh, Han Chong Ng, Seng Gee Lim 
World J Gastroenterol 4(6):485-488. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.485
Bin-Hua Ling, Hui Zhuang, Yi-Hui Cui, Wen-Feng An, Zhi-Jie Li, Shu-Ping Wang, Wan-Fu Zhu 
World J Gastroenterol 4(6):489-492. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.489
Li Li, Pei-Hong Wu, Jin-Qing Li, Wei-Zhang Zhang, Hao-Gao Lin, Ya-Qi Zhang 
World J Gastroenterol 4(6):511-512. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.511
Li Li, Pei-Hong Wu, Hao-Gao Lin, Jin-Qing Li, Yun-Xian Mo, Lie Zheng, Li-Xia Lu, Chao-Mei Ruan, Lin Chen 
World J Gastroenterol 4(6):513-515. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.513
Wei-Min Ye, Ying-Nan Yi, Ren-Xia Luo, Tian-Shu Zhou, Ru-Tao Lin, Gui-Dong Chen 
World J Gastroenterol 4(6):516-518. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.516
Huan-Zhang Zhu, Guo-Xiang Cheng, Jian-Qu Chen, Shu-Yuan Kuang, Yong Cheng, Xin-Li Zhang, Hou-Da Li, Shao-Fu Xu, Jing-Quan Shi, Geng-Sun Qian, Jian-Ren Gu 
World J Gastroenterol 4(6):536-539. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.536
Combined Traditional and Modern Medicine
Brief Reports