BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Nadia Marascio, Salvatore Rotundo, Angela Quirino, Giovanni Matera, Maria Carla Liberto, Chiara Costa, Alessandro Russo, Enrico Maria Trecarichi, Carlo Torti 
World J Gastroenterol 28(12):1226-1238. Published online Mar 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i12.1226
Basic Study
Ying Li, Wen-Hui Tan, Jia-Chuan Wu, Zhi-Xin Huang, Yan-Yan Shang, Biao Liang, Jian-Hui Chen, Rui Pang, Xin-Qiang Xie, Ju-Mei Zhang, Yu Ding, Liang Xue, Mou-Tong Chen, Juan Wang, Qing-Ping Wu 
World J Gastroenterol 28(12):1257-1271. Published online Mar 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i12.1257
Retrospective Study
Man Wang, Wen-Jie Kong, Yan Feng, Jia-Jie Lu, Wen-Jia Hui, Wei-Dong Liu, Zi-Qiong Li, Tian Shi, Mei Cui, Zhen-Zhu Sun, Feng Gao 
World J Gastroenterol 28(12):1272-1283. Published online Mar 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i12.1272
Letter to the Editor