BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Isabelle Traini, Jessica Menzies, Jennifer Hughes, Steven Thomas Leach, Usha Krishnan 
World J Gastroenterol 26(12):1262-1272. Published online Mar 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i12.1262
Basic Study
Zhi-Dan Wang, Yu Zhang, Yi-Dan Dai, Ke Ren, Chen Han, Heng-Xiao Wang, Shuang-Qin Yi 
World J Gastroenterol 26(12):1286-1297. Published online Mar 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i12.1286
Case Control Study
Wan-Na Yang, Li-Li Pang, Ji-Yuan Zhou, Yuan-Wang Qiu, Liang Miao, Shou-Yun Wang, Xiang-Zhong Liu, Kang-An Tan, Wan-Wan Shi, Gui-Qiang Wang, Feng-Qin Hou 
World J Gastroenterol 26(12):1329-1339. Published online Mar 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i12.1329
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Systematic Review