BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Alberto Biondi, Roberto Persiani, Ferdinando Cananzi, Marco Zoccali, Vincenzo Vigorita, Andrea Tufo, Domenico D’Ugo 
World J Gastroenterol 16(27):3358-3370. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3358
Original Article
Hai-Tao Zhang, Hui Luo, Jun Wu, Liu-Bo Lan, Da-Hua Fan, Kai-Dan Zhu, Xiao-Yi Chen, Min Wen, Hui-Ming Liu 
World J Gastroenterol 16(27):3377-3384. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3377
Brief Article
Suryakanth R Gurudu, Russell I Heigh, Giovanni De Petris, Evelyn G Heigh, Jonathan A Leighton, Shabana F Pasha, Isaac B Malagon, Ananya Das 
World J Gastroenterol 16(27):3402-3405. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3402
Massimo Montalto, Antonella Gallo, Gianluca Ianiro, Luca Santoro, Ferruccio D’Onofrio, Riccardo Ricci, Giovanni Cammarota, Marcello Covino, Monica Vastola, Antonio Gasbarrini, Giovanni Gasbarrini 
World J Gastroenterol 16(27):3406-3410. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3406
Inmaculada Lopez-Font, Sabrina Gea-Sorlí, Enrique de-Madaria, Luis M Gutiérrez, Miguel Pérez-Mateo, Daniel Closa 
World J Gastroenterol 16(27):3411-3417. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3411
Laszlo Zubek, Lena Szabo, Peter Laszlo Lakatos, Janos Papp, Janos Gal, Gabor Elo 
World J Gastroenterol 16(27):3418-3422. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3418
Paulo Herman, Marcos V Perini, Vincenzo Pugliese, Julio Cesar Pereira, Marcel Autran C Machado, William A Saad, Luiz AC D’Albuquerque, Ivan Cecconello 
World J Gastroenterol 16(27):3423-3426. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3423
Samir Rouabhia, Rachid Malek, Hocine Bounecer, Aoulia Dekaken, Fouzia Bendali Amor, Mourad Sadelaoud, Abderrahmene Benouar 
World J Gastroenterol 16(27):3427-3431. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3427
Mansour S Al-Moundhri, Manal Al-Khanbashi, Mohammed Al-Kindi, Maryam Al-Nabhani, Ikram A Burney, Abdulaziz Al-Farsi, Bassim Al-Bahrani 
World J Gastroenterol 16(27):3432-3436. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3432
Kazuhiro Kasai, Akira Ushio, Kei Sawara, Yasuhiro Miyamoto, Yukiho Kasai, Kanta Oikawa, Hidekatsu Kuroda, Yasuhiro Takikawa, Kazuyuki Suzuki 
World J Gastroenterol 16(27):3437-3444. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3437
Xiang Lan, Ming-Man Zhang, Cong-Lun Pu, Chun-Bao Guo, Quan Kang, Ying-Chun Li, Xiao-Ke Dai, Yu-Hua Deng, Qiang Xiong, Zhi-Mei Ren 
World J Gastroenterol 16(27):3457-3464. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3457
Qian-Guo Mao, Jin-Shui Pan, Kuang-Nan Fang, Ru-Mian Zhang, Qing-Yang Hong, Min-Ning Song, Jian-Ping Zhu, Wen-Qi Huang, Li-Min Chen, Mei-Zhu Hong 
World J Gastroenterol 16(27):3465-3471. Published online Jul 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3465
Case Report