BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Maja Milickovic, Petar Rasic, Sofija Cvejic, Dejana Bozic, Djordje Savic, Tanja Mijovic, Sava Cvetinovic, Slavisa M Djuricic 
World J Clin Cases 12(11):1909-1917. Published online Apr 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i11.1909
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Ya-Xiu Fang, Xiao-Ming Zhou, Dong Zheng, Guang-Hui Liu, Peng-Bo Gao, Xiao-Zhen Huang, Zhi-Cheng Chen, Hui Zhang, Lin Chen, Ya-Fang Hu 
World J Clin Cases 12(11):1960-1966. Published online Apr 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i11.1960
Fang Li, Bin Zhao, Yong-Qiang Liu, Guo-Qing Chen, Rong-Feng Qu, Chao Xu, Zhui Long, Jin-Song Wu, Mao Xiong, Wei-Hang Liu, Li Zhu, Xiao-Ling Feng, Lei Zhang 
World J Clin Cases 12(11):1980-1989. Published online Apr 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i11.1980
Letter to the Editor