BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Kohei Nishio, Kenjiro Kimura, Akihiro Murata, Go Ohira, Hiroji Shinkawa, Shintaro Kodai, Ryosuke Amano, Shogo Tanaka, Sadatoshi Shimizu, Shigekazu Takemura, Akishige Kanazawa, Shoji Kubo, Takeaki Ishizawa 
World J Gastrointest Surg 14(11):1219-1229. Published online Nov 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i11.1219
Retrospective Study
Hao Wang, Xin Yin, Sheng-Han Lou, Tian-Yi Fang, Bang-Ling Han, Jia-Liang Gao, Yu-Fei Wang, Dao-Xu Zhang, Xi-Bo Wang, Zhan-Fei Lu, Jun-Peng Wu, Jia-Qi Zhang, Yi-Min Wang, Yao Zhang, Ying-Wei Xue 
World J Gastrointest Surg 14(11):1230-1249. Published online Nov 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i11.1230
Observational Study
Nuno J G Rama, Óscar Lourenço, Patrícia C Motta Lima, Maria Pedro S Guarino, Diana Parente, Ricardo Castro, Ana Bento, Anabela Rocha, Fernando Castro-Poças, João Pimentel 
World J Gastrointest Surg 14(11):1297-1309. Published online Nov 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i11.1297
Case Report