BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Yoshiaki Shoji, Kazuo Koyanagi, Kohei Kanamori, Kohei Tajima, Mika Ogimi, Kentaro Yatabe, Miho Yamamoto, Akihito Kazuno, Kazuhito Nabeshima, Kenji Nakamura, Takayuki Nishi, Masaki Mori 
World J Gastroenterol 29(24):3758-3769. Published online Jun 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i24.3758
Basic Study
Hui Liu, Ze-Yu Sun, Hua Jiang, Xu-Dong Li, Yong-Qiang Jiang, Peng Liu, Wen-Hua Huang, Qing-Yu Lv, Xiang-Lilan Zhang, Rong-Kuan Li 
World J Gastroenterol 29(24):3793-3806. Published online Jun 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i24.3793
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Scientometrics
Case Report