BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Roberto Ballarin, Alessandro Cucchetti, Francesco Paolo Russo, Paolo Magistri, Matteo Cescon, Umberto Cillo, Patrizia Burra, Antonio Daniele Pinna, Fabrizio Di Benedetto 
World J Gastroenterol 23(12):2095-2105. Published online Mar 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i12.2095
Review
Hanne Van Spaendonk, Hannah Ceuleers, Leonie Witters, Eveline Patteet, Jurgen Joossens, Koen Augustyns, Anne-Marie Lambeir, Ingrid De Meester, Joris G De Man, Benedicte Y De Winter 
World J Gastroenterol 23(12):2106-2123. Published online Mar 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i12.2106
Basic Study
Meng-Yun Liu, Zhen-Yu Yang, Wen-Kui Dai, Jian-Qiong Huang, Yin-Hu Li, Juan Zhang, Chuang-Zhao Qiu, Chun Wei, Qian Zhou, Xin Sun, Xin Feng, Dong-Fang Li, He-Ping Wang, Yue-Jie Zheng 
World J Gastroenterol 23(12):2149-2158. Published online Mar 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i12.2149
Ding-Hui Dong, Hao-Yang Zhu, Yu Luo, Hong-Ke Zhang, Jun-Xi Xiang, Fei Xue, Rong-Qian Wu, Yi Lv 
World J Gastroenterol 23(12):2168-2174. Published online Mar 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i12.2168
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Masatoshi Kochi, Manabu Shimomura, Takao Hinoi, Hiroyuki Egi, Kazuaki Tanabe, Yasuyo Ishizaki, Tomohiro Adachi, Hirotaka Tashiro, Hideki Ohdan 
World J Gastroenterol 23(12):2209-2216. Published online Mar 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i12.2209
Observational Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Letters To The Editor