BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Germana Grassi, Giorgia Di Caprio, Gian Maria Fimia, Giuseppe Ippolito, Marco Tripodi, Tonino Alonzi 
World J Gastroenterol 22(6):1953-1965. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.1953
Juan C Rodríguez-Sanjuán, Marcos Gómez-Ruiz, Soledad Trugeda-Carrera, Carlos Manuel-Palazuelos, Antonio López-Useros, Manuel Gómez-Fleitas 
World J Gastroenterol 22(6):1975-2004. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.1975
Review
Basic Study
Amanda Ferreira Vidal, Aline MP Cruz, Leandro Magalhães, Adenilson L Pereira, Ana KM Anaissi, Nélisson CF Alves, Paulo JBS Albuquerque, Rommel MR Burbano, Samia Demachki, Ândrea Ribeiro-dos-Santos 
World J Gastroenterol 22(6):2060-2070. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2060
Case Control Study
Retrospective Study
Jiu-Lin Song, Wei Gao, Yan Zhong, Lu-Nan Yan, Jia-Yin Yang, Tian-Fu Wen, Bo Li, Wen-Tao Wang, Hong Wu, Ming-Qing Xu, Zhe-Yu Chen, Yong-Gang Wei, Li Jiang, Jian Yang 
World J Gastroenterol 22(6):2133-2141. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2133
Case Report