BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Germana Grassi, Giorgia Di Caprio, Gian Maria Fimia, Giuseppe Ippolito, Marco Tripodi, Tonino Alonzi 
World J Gastroenterol 22(6):1953-1965. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.1953
Juan C Rodríguez-Sanjuán, Marcos Gómez-Ruiz, Soledad Trugeda-Carrera, Carlos Manuel-Palazuelos, Antonio López-Useros, Manuel Gómez-Fleitas 
World J Gastroenterol 22(6):1975-2004. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.1975
Review
Basic Study
Amanda Ferreira Vidal, Aline MP Cruz, Leandro Magalhães, Adenilson L Pereira, Ana KM Anaissi, Nélisson CF Alves, Paulo JBS Albuquerque, Rommel MR Burbano, Samia Demachki, Ândrea Ribeiro-dos-Santos 
World J Gastroenterol 22(6):2060-2070. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2060
Ning Ding, Li Che, Xiao-Lei Li, Yan Liu, Li-Jie Jiang, Biao Fan, Jun-Yan Tao, Xin Chen, Jia-Fu Ji 
World J Gastroenterol 22(6):2071-2080. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2071
Case Control Study
Retrospective Study
Jiu-Lin Song, Wei Gao, Yan Zhong, Lu-Nan Yan, Jia-Yin Yang, Tian-Fu Wen, Bo Li, Wen-Tao Wang, Hong Wu, Ming-Qing Xu, Zhe-Yu Chen, Yong-Gang Wei, Li Jiang, Jian Yang 
World J Gastroenterol 22(6):2133-2141. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2133
Xiao-Ming Wang, Wei-Dong Sun, Ming-Hua Hu, Gua-Nan Wang, Ya-Qi Jiang, Xiao-San Fang, Meng Han 
World J Gastroenterol 22(6):2142-2148. Published online Feb 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2142
Case Report