BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Yeun Jung Lim, Hee Jung Son, Jong-Soo Lee, Young Hye Byun, Hyun Joo Suh, Pool Lyul Rhee, Jae J Kim, Jong Chul Rhee 
World J Gastroenterol 16(4):439-444. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.439
Brief Article
Sergio A Con, Hiroaki Takeuchi, Mitsuaki Nishioka, Norihito Morimoto, Tetsuro Sugiura, Nobufumi Yasuda, Reinaldo Con-Wong 
World J Gastroenterol 16(4):474-478. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.474
Imen Sfar, Walid Ben Aleya, Leila Mouelhi, Houda Aouadi, Thouraya Ben Rhomdhane, Mouna Makhlouf, Salwa Ayed-Jendoubi, Houda Gargaoui, Taoufik Najjar, Taieb Ben Abdallah, Khaled Ayed, Yousr Gorgi 
World J Gastroenterol 16(4):479-483. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.479
Tomoyuki Akiyama, Masahiko Inamori, Hiroshi Iida, Hiroki Endo, Kunihiro Hosono, Yasunari Sakamoto, Koji Fujita, Masato Yoneda, Hirokazu Takahashi, Tomoko Koide, Chikako Tokoro, Ayumu Goto, Yasunobu Abe, Takeshi Shimamura, Noritoshi Kobayashi, Kensuke Kubota, Satoru Saito, Atsushi Nakajima 
World J Gastroenterol 16(4):484-489. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.484
Case Report
Francesco Barbagallo, Saverio Latteri, Maria Sofia, Agostino Ricotta, Giorgio Castello, Andrea Chisari, Valentina Randazzo, Gaetano La Greca 
World J Gastroenterol 16(4):518-521. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.518
Cristina Aparecida Troques da Silveira Mitteldorf, Dario Birolini, Luis Heraldo da Camara-Lopes 
World J Gastroenterol 16(4):522-525. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.522
Tan To Cheung, Kelvin Kwok-chai Ng, Ronnie Tung-ping Poon, See Ching Chan, Chung Mau Lo, Sheung Tat Fan 
World J Gastroenterol 16(4):526-530. Published online Jan 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i4.526