BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Hyun Cheol Kim, Dal Mo Yang, Wook Jin, Chang Woo Ryu, Jung Kyu Ryu, Sung Il Park, Seong Jin Park, Hyeong Cheol Shin, Il Young Kim 
World J Gastroenterol 13(31):4177-4184. Published online Aug 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i31.4177
Gastric Cancer
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Basic Research
Hong-Bing Ma, Xi-Jing Wang, Zheng-Li Di, Hui Xia, Zheng Li, Jie Liu, Jie Ma, Hua-Fen Kang, Cong-Mei Wu, Ming-Hua Bai 
World J Gastroenterol 13(31):4214-4218. Published online Aug 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i31.4214
Clinical Research
Rapid Communication
Wolfgang Wistuba, Carsten Gnewuch, Gerhard Liebisch, Gerd Schmitz, Thomas Langmann 
World J Gastroenterol 13(31):4230-4235. Published online Aug 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i31.4230
Satoshi Yamamoto, Yoshinobu Sato, Hiroshi Oya, Hideki Nakatsuka, Takashi Kobayashi, Yoshiaki Hara, Takaoki Watanabe, Isao Kurosaki, Katsuyoshi Hatakeyama 
World J Gastroenterol 13(31):4236-4241. Published online Aug 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i31.4236
Case Report
Keiichi Kubota, Junji Kita, Kyu Rokkaku, Yoshimi Iwasaki, Tokihiko Sawada, Johji Imura, Takahiro Fujimori 
World J Gastroenterol 13(31):4270-4273. Published online Aug 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i31.4270